Wetenschappelijke publicaties

Het NIFP is een kennis- en uitvoeringsorganisatie belast met het onderzoek van personen die worden verdacht van of veroordeeld voor een delict en met de behandeling van personen in detentie. Onderzoekers van het NIFP publiceren regelmatig over onderwerpen die betrekking hebben op het vakgebied van forensische psychiatrie en psychologie en zorg in detentie.

De afdeling Wetenschap & Opleidingen voorziet in de daartoe benodigde kennis en draagt bij aan de ontwikkeling van kennis, zoals validering of ontwikkeling van instrumenten ten behoeve van gestandaardiseerde diagnostiek en risico-assessment en de monitoring van de toepassing daarvan in de uitvoeringspraktijk.

Daarnaast wordt fundamenteel wetenschappelijk onderzoek verricht naar (onder meer neurobiologische en neuro-psychologische) kenmerken van daders of achterliggende mechanismen van gewelddadig gedrag.

In de bovenstaande balk kunt u navigeren naar overzichten van publicaties van het NIFP in een bepaald jaar.