Wetenschappelijke publicaties 2022

Medewerkers van het NIFP publiceren regelmatig over onderwerpen die betrekking hebben op het vakgebied van forensische psychiatrie en psychologie en zorg in detentie. Hieronder volgt een overzicht van de publicaties uit 2022.

Neurowetenschap

Rutten, A. X., Kempes, M., Bongers, I. L., Vermeiren, R. R. J. M., & van Nieuwenhuizen, C. (2022). Offence type and neurodiversity: A comparison of 12-17-year-old boys charged with a criminal offence by diagnosis of autism spectrum disorder, attention deficit hyperactivity disorder or both. Criminal behaviour and mental health : CBMH, 32(6), 404-413. https://doi.org/10.1002/cbm.2267

van den Boogert, F., Klein, K., Spaan, P., Sizoo, B., Bouman, Y., Hoogendijk, W., & Roza, S. (2022). Sensory processing difficulties in psychiatric disorders: A meta-analysis. JOURNAL OF PSYCHIATRIC RESEARCH, 151, 173-180. https://doi.org/10.1016/j.jpsychires.2022.04.020

van den Boogert, F., Spaan, P., Sizoo, B., Bouman, Y., Hoogendijk, W., & Roza, S. (2022). Sensory Processing, Perceived Stress and Burnout Symptoms in a Working Population during the COVID-19 Crisis. INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH AND PUBLIC HEALTH, 19(4). https://doi.org/10.3390/ijerph19042043

Risicotaxatie

Alberda, Daphne. L. L., Duits, N., van den Bos, K., Autsema, A., & Kempes, M. (2022). Identifying risk factors for Jihadist terrorist offenders committing homicide: An explorative analysis using the European Database of Terrorist offenders. FRONTIERS IN PSYCHOLOGY, 13. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.1000186

De Bruin, A., Duits, N., Kempes, M., & Prinsen, M. (2022). Interrater and Intrarater Reliability of the Violent Extremism Risk Assessment tool (Onderzoeksrapport 2022-1). Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP). https://www.nifp.nl/binaries/nifp/documenten/rapporten/2023/03/02/interrater-and-intrarater-reliability-of-the-violent-extremism-risk-assessment-tool/Report+Research+Interrater+and+Intrarater+Reliability+of+the+VERA-2R.pdf

de Vries Robbé, M. (2022). Factors Predicting Desistance from Criminal and Aggressive Behavior in Mentally Disordered Individuals. In Facilitating Desistance from Aggression and Crime (pp. 273-293). Wiley. https://doi.org/10.1002/9781119166504.ch11

Duits, N., Alberda, D. L., & Kempes, M. (2022). Psychopathology of Young Terrorist Offenders, and the Interaction With Ideology and Grievances. FRONTIERS IN PSYCHIATRY, 13. https://doi.org/10.3389/fpsyt.2022.801751

Knipsael, V., Prinsen, M., Duits, N., & Kempes, M. (2022). Vergelijking risicokenmerken tussen terrorismeplegers en geweldplegers : Een eerste verkenning op basis van de Europese Database van Terrorismeplegers. (Onderzoeksrapport 2022). Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP). https://www.nifp.nl/binaries/nifp/documenten/rapporten/2023/01/17/vergelijking-risicokenmerken-tussen-terrorismeplegers-en-geweldplegers/Vergelijking+risicokenmerken+terrorismeplegers+en+geweldplegers.pdf

Kuipers, L. & Smallenburg, L. C. S. (2022). Risico op gewelddadig gedrag bij patiënten met schizofreniespectrumstoornissen. Tijdschrift voor Psychiatrie, 64(9), 623-624. https://www.tijdschriftvoorpsychiatrie.nl/media/6/2022-53_kuipers_ref.pdf

Michielsen, P., Habra, M., Endendijk, J., Bouter, D., Grootendorst-van Mil, N., Hoogendijk, W., & Roza, S. (2022). Callous-unemotional traits and anxiety in adolescents: a latent profile analysis to identify different types of antisocial behavior in a high-risk community sample. CHILD AND ADOLESCENT PSYCHIATRY AND MENTAL HEALTH, 16(1). https://doi.org/10.1186/s13034-022-00493-8

Overdulve, C. & Duits, N. (2022). Evaluating Risk Analysis in Practice: User Validation of the VERA-2R : Clarification of the use of the VERA-2R and the quality of violent extremism risk reports using the VERA-2R across different judicial settings within Sweden, Belgium and the Netherlands (Onderzoeksrapport 2022-1). Netherlands Institute of Forensic Psychiatry and Psychology (NIFP). https://www.nifp.nl/binaries/nifp/documenten/rapporten/2022/06/20/onderzoeksrapport-evaluating-risk-analysis-in-practice/Evaluating+Risk+Analysis+in+Practice+User+Validation+of+the+VERA-2R+2022-1.pdf

Pressman, D. E. & Davis, N. (2022). Violent extremism risk assessment and screening analysis: applicability, challenges, and new developments. Journal of Policing, Intelligence and Counter Terrorism, 17(3), 301-313. https://doi.org/10.1080/18335330.2022.2117567

Rijnders, R. J. P., Kempes, M. M., van Honk, J., & Terburg, D. (2022). Steroid Hormones and Severity of Psychopathy in Forensic Patients. MOTIVATION SCIENCE, 8(2), 121-132. https://doi.org/10.1037/mot0000252

Spaan, P., Michielsen, P. J. S., de Neve-Enthoven, N. G. M., Bouter, D. C., Grootendorst-van Mil, N. H., Hoogendijk, W. J. G., & Roza, S. J. (2022). Dual-harm in adolescence and associated clinical and parenting factors. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 57(8), 1615-1626. https://doi.org/10.1007/s00127-022-02258-2

Vermeulen, F., van Leyenhorst, M., Roex, I., Schulten, N., & Tuzani, N. (2022). Between Psychopathology and Ideology: Challenges and Practices in Interpreting Young Extremists Experiencing Mental Illness in the Netherlands. Frontiers in Psychiatry, 12, 790161. https://doi.org/10.3389/fpsyt.2021.790161

Forensische kaders

Koenraadt, F. & Muller, E. (2022). Het psychologisch onderzoek en de daarop gebaseerde rapportage pro justitia. In Gedragskundige rapportage in het strafrecht (Derde herziene druk, pp. 673-736). Wolters Kluwer. https://new.navigator.nl/document/id17d9ec8ff72e4dd5af82c72e1158364e?ctx=WKNL_CSL_1502

Prinsen, M. M. (2022). De rechtsposities van onderzochte en onderzoeker in de rapportages. In Gedragskundige rapportage in het strafrecht (Derde herziene druk, pp. 865-890). Wolters Kluwer. https://new.navigator.nl/document/id13ea7512a8da4da88c54ab169e22cc79?ctx=WKNL_CSL_1502

Prinsen, M., Nieuwendijk, M., Van der Aa, J., & Hornstra, E. (2022). Artikel 2.3 Wfz: geen forensische zorg. JGGZR, 17(2), 88-95. https://opmaat.sdu.nl/content/g-SDU_JGGZR022022_521372

Roza, S. J. & Bakkum, Th. J. G. (2022). Het adolescenten strafrecht: rapporteren op de grens van volwassenheid. In Gedragskundige rapportage in het strafrecht (Derde herziene druk, pp. 737-772). Wolters Kluwer. https://new.navigator.nl/document/idb4126e6871704af294fee9eb2c05c163?ctx=WKNL_CSL_1502

Van der Wolf, M. J. F., Van Kordelaar, W. F., Beukers, M., & Roza, S. J. (2022). Kwaliteit en kwaliteitsborging van de pro justitia rapportage. In Gedragskundige rapportage in het strafrecht (Derde herziene druk, pp. 775-802). Wolters Kluwer. https://new.navigator.nl/document/idf256abbfc0ce4a2c9478506e20032e47?ctx=WKNL_CSL_1502

Van der Wolf, M., Van Marle, H., & Roza, S. (2022). A Dutch perspecitive. In Safeguarding the Quality of Forensic Assessment in Sentencing (1st edition, pp. 200-229). Routledge. https://www.taylorfrancis.com/chapters/oa-edit/10.4324/9781351266482-9/dutch-perspective-michiel-van-der-wolf-hjalmar-van-marle-sabine-roza

Van Kordelaar, W. F., Osinga, J. E. R., & Weenink, A. G. M. (2022). De indicatiestelling voor pro justitia rapportages. In Gedragskundige rapportage in het strafrecht (Derde herziene druk, pp. 611-632). Wolters Kluwer. https://new.navigator.nl/document/id5a6e76f512044a149506b133e3f81b8a?ctx=WKNL_CSL_1502

Van Marle, H. J. C., Mevis, P. A. M., Roza, S. J., & Van der Wolf, M. J. F. (2022). Algemene inleiding; de dialoog tussen gedragskundige en jurist als visie en grondslag. In Gedragskundige rapportage in het strafrecht (Derde herziene druk, pp. 3-22). Wolters Kluwer. https://new.navigator.nl/document/id9af85b7c558d47cb8686600d5cc9aeb5?ctx=WKNL_CSL_1502

Van Marle, H. J. C., Mevis, P. A. M., Roza, S. J., & Van der Wolf, M. J. F. (2022). Enige algemene beschouwingen vanuit juridisch en  gedragskundig perspectief; algemeen overzicht van het juridisch en gedragskundig kader. In Gedragskundige rapportage in het strafrecht (Derde herziene druk, pp. 23-146). Wolters Kluwer. https://new.navigator.nl/document/id18acf0c18a114969a1ed195cfe71f278?ctx=WKNL_CSL_1502

Van Marle, H. J. C., Mevis, P. A. M., Roza, S. J., & Van der Wolf, M. J. F. (Red.). (2022). Gedragskundige rapportage in het strafrecht (Derde herziene druk). Wolters Kluwer. https://new.navigator.nl/document/idpass3587abe640314ebfb768156c538d64d2?ctx=WKNL_CSL_1502

Van Marle, H. J. C. & Roza, S. J. (2022). Psychiatrisch onderzoek en rapportage in strafzaken. In Gedragskundige rapportage in het strafrecht (Derde herziene druk, pp. 633-672). Wolters Kluwer. https://new.navigator.nl/document/id91d65e4f6e7d43e2a0bc9deac6c4dd6a?ctx=WKNL_CSL_1502

Van Marle, H. J. C., Roza, S. J., & Van der Wolf, M. J. F. (2022). Forensisch psychiatrische ziekteleer. In Gedragskundige rapportage in het strafrecht (Derde herziene druk, pp. 207-260). Wolters Kluwer. https://new.navigator.nl/document/idd98f54eb75f94752a49e2bcd7e09678b?ctx=WKNL_CSL_1502

Overige

Poels, E. M. P., Schrijver, L., White, T. J. H., Roza, S. J., Zarchev, M. G., Bijma, H., Honig, A., Van Kamp, I. L., Hoogendijk, W. J. G., Kamperman, A. M., & Bergink, V. (2022). The effect of prenatal lithium exposure on the neuropsychological development of the child. Bipolar Disorders, 24(3), 310–319. https://doi.org/10.1111/bdi.13133