Toegankelijkheid

Het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie wil dat iedereen deze website kan gebruiken. Kom je toch een pagina tegen die niet toegankelijk is? Dan kun je dit aan ons melden.

Waarom een toegankelijke site?

Niet alleen mensen met een blijvende beperking hebben baat bij toegankelijke websites. Iedereen kan ook tijdelijk of situationeel beperkt zijn. Bijvoorbeeld als je je arm hebt gebroken, maar ook als je in een stiltecoupé zit. Op dat moment is het ook voor jou erg prettig als er is nagedacht over de situatie waarin iemand maar met één arm kan surfen, of zonder geluid een video kan zien, en het nog steeds kan begrijpen.

Het gaat niet alleen om mensen met een visuele of auditieve beperking, maar ook bijvoorbeeld een groot deel van de ouderen. Het is goed om daarbij te bedenken dat niet alleen mensen met een beperking baat hebben bij een toegankelijke wereld.

Wat is een toegankelijke website?

Een toegankelijke website is voor alle doelgroepen beter te gebruiken. Er is bepaald dat overheidssites moeten voldoen aan toegankelijkheidseisen waarover ze verantwoordelijkheid moeten afleggen in een gepubliceerde toegankelijkheidsverklaring.

Overheid.nl - Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid

Garanderen toegankelijkheid

Wij garanderen een goede toegankelijkheid door diverse maatregelen te nemen:

  • Toegankelijkheid is vanaf de start onderdeel van alle stappen in het ontwerp-, bouw en redactionele proces van onze website.
  • Contentonderzoek: wij laten onze website toetsen door een onafhankelijke stichting voor de redactionele aspecten. Met de uitkomst van de toets kunnen wij vaststellen of wij nog aanpassingen moeten doen.
  • Onderzoek techniek: online Advies van DPC is verantwoordelijk voor de technische toegankelijkheid van de PRO-sites en het onafhankelijk toetsen daarvan. 
  • Kennis medewerkers: onze medewerkers houden hun kennis over toegankelijkheid op peil en passen dit toe waar nodig.

Onderdelen waarop de website www.nifp.nl nog niet voldoet

  • De webteksten voldoen nog niet volledig, maar met een aantal redactionele aanpassingen voldoet de website aan het leesniveau B1.
  • Het streven van het NIFP is om alle pdf-bestanden volgens de norm WCAG 2.1 aan te bieden. Nog niet alle pdf-bestanden voldoen aan die eis.
  • De medewerkers hebben in 2020 en 2023 een beperkt scholing gevolgd. In 2024 zal het scholingsaanbod worden uitgebreid, zodat kennis en/of vaardigheden toereikend zijn.

Onderdelen waarop de extranetten nog niet voldoen

Rapporteursnet: https://rapporteursnet.nifp.nl/

Het nieuwe platform Winkwaves is verantwoordelijk voor de technische toegankelijkheid. Door een onafhankelijke partij is contentonderzoek uitgevoerd. De webteksten voldoen nog niet aan het leesniveau B1. Nog niet alle pdf-bestanden voldoen aan de norm WCAG 2.1. De medewerkers hebben in 2020 en 2023  beperkte scholing gevolgd. In 2024 zal het scholingsaanbod worden uitgebreid, zodat kennis en/of vaardigheden toereikend zijn.

NIFP academiehttps://academie.nifp.nl/nl/

Het nieuwe platform is verantwoordelijk voor de technische toegankelijkheid.  Er is nog geen onafhankelijk contentonderzoek uitgevoerd maar deze zal in 2024 worden opgestart. De webteksten voldoen nog niet aan het leesniveau B1. Nog niet alle pdf-bestanden voldoen aan de norm WCAG 2.1.De medewerkers hebben in 2023 een beperkt scholing gevolgd. In 2024 zal het scholingsaanbod worden uitgebreid, zodat kennis en/of vaardigheden toereikend zijn.

Heb je vragen of opmerkingen? Of wil je een pagina gebruiken die niet toegankelijk blijkt? Neem dan contact met ons op via e-mail: nifp@dji.minjus.nl.