NIFP verspreid - Wetenschappelijke publicaties vanuit het NIFP 2017-2021

Het NIFP is een kennis- en uitvoeringsorganisatie belast met het onderzoek van personen die worden verdacht van of veroordeeld voor een delict en met de behandeling van personen in detentie.

Het Bureau Wetenschap & Opleiding voorziet in de daartoe benodigde kennis en draagt bij aan de ontwikkeling van kennis, zoals validering of ontwikkeling van instrumenten ten behoeve van gestandaardiseerde diagnostiek en risico-assessment en de monitoring van de toepassing daarvan in de uitvoeringspraktijk.

Daarnaast wordt fundamenteel wetenschappelijk onderzoek verricht naar (onder meer neurobiologische en neuro-psychologische) kenmerken van daders of achterliggende mechanismen van gewelddadig gedrag.