Privacy

Het Nederlands Instituut voor forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP) is een landelijke dienst van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). Het biedt expertise en kennis op het gebied van forensische psychiatrie en psychologie en somatische en psychische zorg in justitiële inrichtingen.

Deze algemene privacyverklaring geldt voor alle persoonsgegevens die het NIFP nodig heeft bij de uitvoering van de wettelijke taken. Wij herzien deze privacyverklaring regelmatig.

In deze privacyverklaring lees je hoe het NIFP omgaat met persoonsgegevens. De verklaring is opgebouwd uit verschillende hoofdstukken.

Privacyverklaring NIFP

Meer informatie?

Uitgebreide informatie over je privacy rechten onder de Algemene verordening gegevensbescherming vindt je op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen over privacywetgeving

Heb je vragen over de Nederlandse privacywetgeving? Neem dan contact op met de Autoriteit Persoonsgegevens. Heb je een vraag aan het NIFP over privacy? Stuur dan een e-mail naar: privacy@dji.minjus.nl.

Klacht

Heb je een klacht over het NIFP met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens? Neem dan contact op met de Autoriteit Persoonsgegevens.