Onderzoeksrapporten

De afgelopen jaren is een aantal onderzoeksrapporten verschenen van wetenschappelijk onderzoek dat binnen het NIFP is verricht.

Deze onderzoeken zijn uitgevoerd door medewerkers van Bureau Wetenschap & Opleidingen.

De onderzoeken hebben betrekking op het werkveld van het NIFP. Doel van de onderzoeken is dan ook de uitvoeringspraktijk van het NIFP te verbeteren.

Opname in de reeks betekent niet dat de inhoud van de rapporten het standpunt van het NIFP weergeeft.

Documenten

Pilot 'Risicoscreening in detentie'
Binnen het gevangeniswezen wordt op dit moment niet structureel aan uitgebreide (gestructureerde) risico-inventarisatie gedaan.
Rapport | 18-03-2021

Interbeoordelaarsbetrouwbaarheid van de VERA-2R
Door de toegenomen terreurdreiging en de daaruit voorkomende negatieve maatschappelijke gevolgen, is de behoefte ontstaan...
Rapport | 16-03-2021

Rapporteurs gevraagd - Wat zijn redenen voor rapporteurs om meer te gaan rapporteren?
De afgelopen jaren is er een tekort ontstaan in het aantal rapporteurs dat beschikbaar is om pro Justitia onderzoek uit te ...
Rapport | 24-09-2020

Het Pieter Baan Centrum Ervaren - Empirisch onderzoek naar het leef- en werkklimaat
De kenmerken en ervaringen die een gedetineerde heeft opgedaan voorafgaand aan zijn detentie en factoren tijdens detentie ...
Rapport | 01-01-2019

Zicht op de kwaliteit van ambulante pro Justitia rapportages
In deze studie is de ontwikkeling van de kwaliteit van pro Justitia rapportages tussen 2007 en 2015 onderzocht.
Rapport | 01-01-2016

Implementatie van de wegingslijst adolescentenstrafrecht bij het NIFP
1 april 2014 is het zogenaamde adolescentenstrafrecht ingevoerd. Eén van de wijzigingen houdt in dat jongvolwassenen tussen de 18 ...
Rapport | 01-03-2015

Overeenkomst en voorspellende waarde van risicotaxatie van geweldsrecidive in verschillende fasen van de jeugdstrafrechtsketen
Ondanks inspanningen ter preventie van geweldsrecidive van jongeren, recidiveert een substantieel van de jongeren gewelddadig.
Rapport | 01-02-2015

Effectevaluatie Wegingslijst PIJ-verlenging
In dit onderzoek werd onderzocht of gebruik van een Wegingslijst de onderbouwing van advies en beschikking van de PIJ-verlenging ...
Rapport | 01-01-2015