Home

Advies en zorg voor een veilige en humane samenleving

Het NIFP werkt waar gedragskunde, zorg en wetenschap in de strafrechtketen samenkomen. Meer over onze organisatie