Home

Advies en zorg voor een veilige en humane samenleving

Het NIFP werkt waar gedragskunde, zorg en wetenschap in de strafrechtketen samenkomen. 

We leveren specialistische en onafhankelijke adviezen in de rechtsgang, hoogwaardige zorg in detentie, scherpe indicatiestellingen en doelmatig zorgbeleid. We hechten grote waarde aan de doorontwikkeling van ons vak - met onze opleidingen en wetenschappelijk onderzoek dragen we daar aan bij.