Wetenschappelijke publicaties 2023

Medewerkers van het NIFP publiceren regelmatig over onderwerpen die betrekking hebben op het vakgebied van forensische psychiatrie en psychologie en zorg in detentie. Hieronder volgt een overzicht van de publicaties uit 2023.

Neurowetenschap

Ho, M. H., Kemp, B. T., Eisenbarth, H., & Rijnders, R. J. P. (2023). Designing a neuroclinical assessment of empathy deficits in psychopathy based on the Zipper Model of Empathy. Neuroscience and Biobehavioral Reviews, 151, 105244. https://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2023.105244

Kempes, M. (2023). Added value of neurotechnology for forensic psychiatric and psychological assessment. In Handbook of Clinical Neurology (Vol. 197, pp. 217–232). Elsevier. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-821375-9.00015-3

Prent, N., Jonker, F. A., Schouws, S. N. T. M., & Jonker, C. (2023). The risk of criminal behavior in the elderly and patients with neurodegenerative disease. In Handbook of Clinical Neurology (Vol. 197, pp. 181–196). Elsevier. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-821375-9.00004-9

Risicotaxatie

Cappon, L., Jentsch, A., Roggeman, S., & de Vries Robbé, M. (2023). Protective Factors in Forensic Practice: The Added Value of the SAPROF-Extended Version Pilot in Relation to Aggressive Incidents. Criminal Justice and Behavior50(11), 1603-1622. https://doi.org/10.1177/00938548231196572

Duits, N. & Kempes, M. (2023). Interrater and intra-rater reliability of the VERA-2R tool. Frontiers in Psychiatry, 14, 1236295. https://doi.org/10.3389/fpsyt.2023.1236295

Duits, N., Overdulve, C., & Kempes, M. (2023). Using the VERA-2R, professional and organisational aspects. Frontiers in Psychiatry, 14, 1165279.https://doi.org/10.3389/fpsyt.2023.1165279

Kuipers, L. & Van Veen, S. M. P. (2023). Hebben jonge vrouwen meer psychische klachten doordat ze vaker slachtoffer zijn van seksueel geweld? Tijdschrift Voor Psychiatrie, 65(5), 336. https://www.tijdschriftvoorpsychiatrie.nl/nl/tijdschrift/issue/2023/5/50-13176_Hebben-jonge-vrouwen-meer-psychische-klachten-doordat-ze-vaker-slachtoffer-zijn-van-seksueel-geweld

Rakhshandehroo, S., Duits, N., Bergman, D., Verkes, R.-J., & Kempes, M. (2023). Psychopathology in female offenders of terrorism and violent extremism: a systematic review. Frontiers in Psychiatry, 14, 1123243. https://doi.org/10.3389/fpsyt.2023.1123243

Spaan, P., van den Boogert, F., Grootendorst-van Mil, N. H., Hoogendijk, W. J. G., & Roza, S. J. (2023). Screening for disruptive behavior in adolescents at risk using the strengths and difficulties questionnaire. Journal of Research on Adolescence: The Official Journal of the Society for Research on Adolescence. https://doi.org/10.1111/jora.12858

Smallenburg, L. & Kuipers, L. (2023). Sekseverschillen in de relatie tussen  middelenmisbruik en delictgedrag. Tijdschrift Voor Psychiatrie, 65(8), 521–522. https://www.tijdschriftvoorpsychiatrie.nl/media/6/65-2023-8-artikel-smallenburg.pdf

van der Vorst, E., Kuin, N. C., van Koppen, V., & Harte, J. M. (2023). Psychopathology and history of mental healthcare among male detainees transferred to a facility for managing otherwise uncontrollable in-prison violence: An exploratory study. Criminal Behaviour & Mental Health, 1–13. https://doi.org/10.1002/cbm.2316

Roza, S. J. (2023). Over ernstig nadeel, gevaar en risico: omgaan met onzekerheid. Tijdschrift Voor Psychiatrie, 65(6), 343–344. https://www.tijdschriftvoorpsychiatrie.nl/nl/tijdschrift/issue/2023/6/50-13191_Over-ernstig-nadeel-gevaar-en-risico-omgaan-met-onzekerheid

Forensische kaders

Mebius, L. A., Prinsen, M. M., Kempes, M. M., & Wolf, M. J. F. (2023). Maar hoe verminderd toerekeningsvatbaar bent u dan precies? Een empirische en juridische studie van de mogelijkheid om de ‘verminderde toerekeningsvatbaarheid’ nader te preciseren. Boom Strafblad, 4(5), 216–225. https://doi.org/10.5553/BSb/266669012023004005005

Mebius, L. A., Prinsen, M. M., Kempes, M. M., & Wolf, M. J. F. (2023b). Minder gradaties, minder problemen? Hoe gaan psychiaters en psychologen die rapporteren in strafzaken om met verminderde toerekeningsvatbaarheid? Expertise en Recht, 6, 187–197. https://www.uitgeverijparis.nl/nl/reader/213444/1001715651

Prinsen, M. & Roelofs, L. (2023). De pro-Justitiarapportage en de tuchtrechter. Expertise en Recht2, 31-38. https://www.uitgeverijparis.nl/nl/reader/212343/1001667783

Overige

Çakici, N., Grootendorst-van Mil, N. H., Roza, S. J., Tiemeier, H., De Haan, L., Ikram, M. A., Voortman, T., Luik, A. I., & van Beveren, N. J. M. (2023). Cross-sectional association between metabolic parameters and psychotic-like experiences in a population-based sample of middle-aged and elderly individuals. Schizophrenia Research, 261, 145–151. https://doi.org/10.1016/j.schres.2023.09.008

Hoeboer, C. M., Kitselaar, W. M., Henrich, J. F., Miedzobrodzka, E. J., Wohlstetter, B., Giebels, E., Meynen, G., Kruisbergen, E. W., Kempes, M., Olff, M., & De Kogel, C. H. (2023). The Impact of COVID-19 on Crime: a Systematic Review. American Journal of Criminal Justice. https://doi.org/10.1007/s12103-023-09746-4

Smallenburg, L. (2023). Boekbespreking: Dodelijke gekte - over moordenaars met een stoornis L. Steins Bisschop, R. Herderschee. Tijdschrift Voor Psychiatrie, 9. https://www.tijdschriftvoorpsychiatrie.nl/nl/artikelen/article/50-13230_Dodelijke-gekte-over-moordenaars-met-een-stoornis

Smallenburg, L. C. S. & Roza, S. J. (2023). Dementie in detentie: praktische problemen en aandachtspunten voor (zorg)professionals. Sancties, 2023/49, 179–188. https://drive.google.com/file/d/193nIot9-QPq65sC-8_yw2llHmccimf3r/view?usp=drive_link

Van, H. L., Destoop, M., Roza, S. J., Baeken, C., & Zinkstok, J. (2023). Publiceren over open cohort- en dossieronderzoeken. Tijdschrift voor Psychiatrie, 65(8), 457–460. https://www.tijdschriftvoorpsychiatrie.nl/media/6/65-2023-8-artikel-redactioneel.pdf

Van Den Boogert, F., Sizoo, B., Bouman, Y. H. A., Hoogendijk, W. J. G., & Roza, S. J. (2023). Sensory Processing and Alcohol Use in Adults with Autism Spectrum Disorder. Alcohol, S0741832923002574. https://doi.org/10.1016/j.alcohol.2023.08.00