Wetenschappelijke publicaties 2024

Medewerkers van het NIFP publiceren regelmatig over onderwerpen die betrekking hebben op het vakgebied van forensische psychiatrie en psychologie en zorg in detentie. Hieronder volgt een overzicht van de publicaties uit 2024.

Neurowetenschap

Jansen, J. M., & Franse, M. E. (2024). Executive functioning in antisocial behavior: A multi-level systematic meta-analysis. Clinical Psychology Review, 109, 102408. https://doi.org/10.1016/j.cpr.2024.102408

Risicotaxatie

Den Boer, T., & Harte, J. (2024). Het recidiverisico in beeld en cijfers. De plaats en waarde van risicotaxatieinstrumenten in de weging van het recidiverisico. In B. Van der Vorm (Ed.), Strafrechtelijke criminologie II: een thematische inleiding in de relatie tussen criminologie en strafrecht (pp. 107–128). Boom juridisch.

Smeekens, M. V., De Vries Robbé, M., Popma, A., & Kempes, M. M. (2024). The Predictive Validity of the Risk Screener Violence (RS-V) for Adults in Prison Regarding Postrelease Violent Recidivism: A File-Based Study. Criminal Justice and Behavior, 00938548241230003. https://doi.org/10.1177/00938548241230003

Smeekens, M. V., De Vries-Robbé, M., Popma, A., & Kempes, M. M. (2024). The Risk Screener Violence (RS-V): retrospective prediction of violent and aggressive incidents within the prison setting. Frontiers in Psychology, 15:1359535. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2024.1359535

Forensische kaders

Mebius, L. A., Prinsen, M. M., Kempes, M. M., & Van der Wolf, M. J. F. (2024). Welke stok achter welke deur? Verminderde toerekeningsvatbaarheid én oplegging van bijzondere voorwaarden gecombineerd met afgifte van een (civielrechtelijke) zorgmachtiging. Sancties, 2, 62–71. https://www.inview.nl/document/id1ba9af3be5874d58a822bb119c70e051?ctx=WKNL_CSL_138

Mutsaers, M., & Kempes, M. (2024). Wat kan artificiële intelligentie betekenen voor de kwaliteit van de forensische advisering? Justitiële verkenningen, 50(1), 62–78. https://doi.org/10.5553/JV/016758502024050001005

Prinsen, M., Smilde, A., & Hielkema, A. (2024). De forensisch gedragsdeskundige en onderzochte in een juridisch moeras: over het gebrek aan een helder juridisch kader voor de gedragsdeskundige pro-Justitiarapporteur. Expertise En Recht, 1, 7–16. https://www.uitgeverijparis.nl/nl/reader/2000000004/2000000055

Overige

Haenen, N., Kamperman, A. M., Prodan, A., Nolen, W. A., Boks, M. P., & Wesseloo, R. (2024). The efficacy of lamotrigine in bipolar disorder: A systematic review and meta‐analysis. Bipolar Disorders, bdi.13452. https://doi.org/10.1111/bdi.13452

Michielsen, P. J. S., Hoogveldt, S., L’oihmi, N., Sneep, S., Van Dam, A., Mulder, C. L., Hoogendijk, W. J. G., & Roza, S. J. (2024). Dual harm: Violent behaviour to others and self-harm behaviour in adults compulsorily admitted to a Dutch psychiatric hospital. International Journal of Law and Psychiatry, 94, 101989. https://doi.org/10.1016/j.ijlp.2024.101989

Spaan, P., Van Den Boogert, F., Bouman, Y. H. A., Hoogendijk, W. J. G., & Roza, S. J. (2024). How are you coping? Stress, coping, burnout, and aggression in forensic mental healthcare workers. Frontiers in Psychology, 14, 1301878. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2023.1301878