Wetenschappelijk onderzoek (algemeen)

Het NIFP heeft een wetenschappelijke afdeling. Daar werken wetenschappers die onderzoek doen op het gebied van forensische psychiatrie en psychologie.

De resultaten van deze onderzoeken gebruiken de deskundigen van het NIFP in de praktijk. Het helpt hen te werken volgens de nieuwste inzichten.

Het NIFP heeft een animatievideo gemaakt waarin we op toegankelijke wijze uitleggen waar het NIFP onderzoek naar doet en voor wie.

Bekijk de video over wetenschappelijk onderzoek

Onderzoekslijnen

Binnen het wetenschappelijke onderzoek van het NIFP zijn er drie onderzoekslijnen:

Toepassing neurowetenschap

Deze onderzoekslijn richt zich op het bruikbaar maken van nieuwe ontdekkingen voor de praktijk. Via neuropsychologisch onderzoek bijvoorbeeld onderzoeken we het verband tussen impulsiviteit en verschillende soorten geweld. Deze kennis helpt om delictgedrag te verklaren.

Lopende onderzoeken:

Risicoanalyse

Deze onderzoekslijn richt zich op risicoanalyse. Risicoanalyse met behulp van een risicotaxatie-instrument is een belangrijk onderdeel van forensisch onderzoek. Het NIFP onderzoekt hoe nauwkeurig de uitkomsten van verschillende risicotaxatie instrumenten zijn.

Lopende onderzoeken:

Hiernaast vinden er verschillende onderzoeken naar terrorisme plaats. Een voorbeeld van een risicotaxatie-instrument dat in dit kader wordt onderzocht is de VERA-2R. Psychiaters en psychologen gebruiken het om te onderzoeken hoe groot de kans is dat justitiabelen opnieuw gewelddadig, extremistisch gedrag laten zien. 

Lopende onderzoeken:

Forensische kaders

Deze onderzoekslijn richt zich op het evalueren en verbeteren van forensische kaders waarbinnen het NIFP werkt. Bijvoorbeeld door de nieuwe Wet forensische zorg kritisch te bekijken, zodat een betere vertaalslag gemaakt kan worden van het gedragskundig naar het juridisch domein.

Lopende onderzoeken:

Samenwerking

Het NIFP werkt op het gebied van wetenschappelijk onderzoek samen met universiteiten en verschillende ketenpartners. Voorbeelden van ketenpartners zijn het WODC (Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatie Centrum) en het Expertisecentrum Forensische Psychiatrie.