Kennis delen (algemeen)

Het NIFP is een kenniscentrum. Wij ontwikkelen en verzamelen informatie over zorg in detentie.

Deze kennis delen wij met onze collega’s binnen het NIFP en de Dienst Justitiële Inrichtingen.

Maar ook met de pro Justitia rapporteurs en ketenpartners.

Zo zorgen wij ervoor dat de mensen die te maken hebben met zorg in detentie volgens de nieuwste inzichten hun werk kunnen doen.

Het NIFP organiseert opleidingen, trainingen en bijvoorbeeld themadagen voor collega’s, ketenpartners en andere belangstellenden.

Als er belangrijke congressen of symposia zijn op ons vakgebied, zijn wij vaak aanwezig, bijvoorbeeld als spreker.