Kennis delen

Het NIFP is een kenniscentrum. Wij ontwikkelen en verzamelen informatie over forensische diagnostiek, indicatiestelling en zorg in detentie. Het NIFP deelt deze kennis via opleidingen, trainingen en bijvoorbeeld themadagen voor collega’s, ketenpartners en andere belangstellenden.