Kennis delen

Het NIFP is een kenniscentrum. Wij ontwikkelen en verzamelen informatie over forensische diagnostiek en zorg in detentie. Het NIFP organiseert ook opleidingen, trainingen en bijvoorbeeld themadagen voor collega’s, ketenpartners en andere belangstellenden.