Themabijeenkomsten

Het NIFP organiseert jaarlijks verschillende kennissessies en themadagen.

Deze zijn bedoeld voor eigen collega’s, collega’s binnen de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) en pro Justitia rapporteurs.

De deelnemers worden op de hoogte gebracht van actuele ontwikkelingen op hun vakgebied. Zo vergroten zij steeds hun vakkennis.

Enkele voorbeelden van deze bijeenkomsten zijn hieronder te vinden.

Regio-bijeenkomsten

Voor de huisartsen en verpleegkundigen in Penitentiaire Inrichtingen organiseert het NIFP drie keer per jaar bijscholingsbijeenkomsten. Dit gebeurt in samenwerking met de Hogeschool Utrecht.

Tijdens de regiobijeenkomsten bespreken de deelnemers de inhoudelijke ontwikkelingen en  nieuwste inzichten binnen het vakgebied somatische zorg.

In 2020 waren de onderwerpen:

 • Het gezondheidsprofiel van justitiabelen:  Over (onder)voeding en leefstijl.
 • Wondzorg, de nieuwste inzichten.
 • Hoe organiseer je een goed lopend spreekuur.

Jeugddag NIFP

Voor pro Justitia rapporteurs die jeugd rapportages maken, met als onderwerpen bijvoorbeeld:

 • Jeugd en cybercrime: beleidscontouren.
 • Online criminaliteit bij jeugd: cyber en sexting.
 • Delinquent gedrag is goed te behandelen.
 • Casuïstiek alleenstaande minderjarige vreemdelingen.

Introductiedag tbs en Rapporteursdag

Voor alle pro Justitia rapporteurs, met als onderwerpen bijvoorbeeld:

 • Opleiding en visitatie.
 • Feedbackkader en levenslang.
 • Het Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen (NRGD).
 • Tbs met bevel tot verpleging. En dan?
 • Geweld onder invloed van (genees)middelen; wat zal men daar als rapporteur over zeggen?
 • Hack_Right: een nieuwe interventie voor jonge cybercriminelen.
 • Forensische culturele psychiatrie.
 • Gedragsneurologisch onderzoek in het kader van de pro Justitia rapportage.

Dag van de Verpleging

Met als onderwerpen bijvoorbeeld:

 • Nieuwe beroepsprofielen en wet BIG 2 – actuele stand van zaken.
 • Implementatie nieuwe beroepsprofielen en wet BIG 2 binnen DJI.
 • Uitvoeren van beleid in de praktijk.
 • Schoenmaker blijf bij je leest!
 • Virtual reality, kruip in de wereld van iemand met een psychose.
 • Nieuwe beroepsprofielen en wet BIG 2, impact binnen DJI.
 • Elektronisch inzagerecht elektronisch patiëntendossier (EPD) justitiabelen.

Kwaliteitsdag rapportage volwassenen

Voor: pro Justitia rapporteurs die rapportages over volwassenen schrijven.

Doel: het uitwisselen van ontwikkelingen en ervaringen, het delen van kennis en het ophalen van aandachtspunten voor de beleidsontwikkeling.

Met als onderwerpen bijvoorbeeld:

 • De manier van feedback geven (toon, werkrelatie met rapporteur, verantwoordelijkheden rapporteur en feedbackgever).
 • De mogelijkheid om als rapporteur extra begeleiding te krijgen als het NRGD aandachtspunten heeft meegegeven bij herregistratie.
 • De mogelijkheid om voor de advocatuur te rapporteren.
 • Het gebruik van risicotaxatie-instrumenten.
 • Het declareren bij aanvullende vragen door het Openbaar Ministerie (OM).