Themabijeenkomsten

Als kennisinstituut ontwikkelen en delen we kennis over forensische psychiatrie en psychologie en zorg in detentie. We vinden het belangrijk dat onze collega’s, collega’s binnen Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) en pro Justitia-rapporteurs volgens de laatste inzichten kunnen werken. Daarom organiseren we elk jaar verschillende bijeenkomsten om deelnemers op de hoogte te brengen van actuele ontwikkelingen in hun vakgebied.

Beeld: ©NIFP

Voorbeelden van deze bijeenkomsten zijn hieronder te vinden.

Regiobijeenkomsten

Voor huisartsen en verpleegkundigen in penitentiaire inrichtingen organiseert het NIFP drie keer per jaar bijscholingsbijeenkomsten. Dit gebeurt in samenwerking met de Hogeschool Utrecht.

Tijdens deze ‘regiobijeenkomsten’ bespreken de deelnemers inhoudelijke ontwikkelingen en de nieuwste inzichten binnen het vakgebied somatische zorg.

Voorbeelden van onderwerpen zijn:

 • Het gezondheidsprofiel van justitiabelen: over (onder)voeding en leefstijl
 • Wondzorg, de nieuwste inzichten
 • Hoe organiseer je een goed lopend spreekuur?
 • Dermatologie: huidaandoeningen en specifieke aandachtspunten bij de donkere huid

Jeugddag NIFP

Voor pro Justitia-rapporteurs die jeugdrapportages maken, met als onderwerpen bijvoorbeeld:

 • Jeugd en cybercrime: beleidscontouren
 • Online criminaliteit bij jeugd: cyber en sexting
 • Delinquent gedrag is goed te behandelen
 • Casuïstiek alleenstaande minderjarige vreemdelingen

Tbs-dag, Feedbackgeversdagen en Rapporteursdag

Voor alle pro Justitia-rapporteurs, met als onderwerpen bijvoorbeeld:

 • Culpa in causa & verslaving
 • Antisociaal gedrag bij meisjes
 • Opleiding en visitatie
 • Feedbackkader en levenslanggestraften
 • Het Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen (NRGD)
 • Tbs met bevel tot verpleging. En dan?
 • Geweld onder invloed van (genees)middelen; wat zal men daar als rapporteur over zeggen?
 • Forensische culturele psychiatrie
 • Gedragsneurologisch onderzoek in het kader van de pro Justitia-rapportage

Dag van de Verpleging

Met als onderwerpen bijvoorbeeld:

 • Nieuwe beroepsprofielen en wet BIG 2 – actuele stand van zaken
 • Implementatie nieuwe beroepsprofielen en wet BIG 2 binnen DJI
 • Uitvoeren van beleid in de praktijk
 • Virtual reality: kruip in de wereld van iemand met een psychose
 • Nieuwe beroepsprofielen en wet BIG 2, impact binnen DJI
 • Elektronisch inzagerecht elektronisch patiëntendossier (EPD) justitiabelen

Kwaliteitsdag rapportage volwassenen

Voor: pro Justitia-rapporteurs die rapportages over volwassenen schrijven.

Doel: het uitwisselen van ontwikkelingen en ervaringen, het delen van kennis en het ophalen van aandachtspunten voor de beleidsontwikkeling.

Met als onderwerpen bijvoorbeeld:

 • De manier van feedback geven (toon, werkrelatie met rapporteur, verantwoordelijkheden rapporteur en feedbackgever)
 • De mogelijkheid om als rapporteur extra begeleiding te krijgen als het NRGD aandachtspunten heeft meegegeven bij herregistratie
 • De mogelijkheid om voor de advocatuur te rapporteren
 • Het gebruik van risicotaxatie-instrumenten
 • Het declareren bij aanvullende vragen door het Openbaar Ministerie (OM)

Kwaliteitsdag IFZ

Voor alle collega’s die betrokken zijn bij indicatiestellingen voor forensische zorg (IFZ). De jaarlijkse dag staat in het teken van de IFZ-taak en ontwikkelingen in het vakgebied.

Onderwerpen die aan bod komen zijn bijvoorbeeld:

 • Transculturaliteit
 • Nieuwe drugs
 • Geweld door vrouwen
 • Intergenerationele cycli van (huiselijk) geweld
 • Overwegingen van het OM ten aanzien van het opleggen van een straf/maatregel en forensische of reguliere zorg
 • Ervaringsdeskundigheid in de forensische zorg