Opleiden

Het vakgebied van de forensische psychiatrie en psychologie vraagt om specifieke expertise. Daarom is opleiding en bijscholing van betrokken professionals nodig.

Het NIFP heeft een eigen bureau dat de opleidingen organiseert en co├Ârdineert.