Terrorisme onderzoek

Het NIFP doet een groot en langlopend onderzoek naar terrorisme. Belangrijkste doel van dit onderzoeksproject is om meer te weten te komen over kenmerken en risicofactoren van mensen die een terroristisch misdrijf gepleegd hebben.

Door dit onderzoek kunnen betere risicobeoordelingen gedaan worden. Ook kunnen risicomanagement en behandeling hiermee verbeterd worden. Om zo de kans te verkleinen dat iemand opnieuw de fout in gaat. Er vindt onderzoek plaats naar drie verschillende onderwerpen: de Europese Database Terrorismeplegers (EDT), de VERA-2R en psychopathologie van (vrouwelijke) plegers van terrorisme. 

EDT

Samen met andere Europese landen worden gegevens verzameld over terroristen. Deze gegevens worden in de  Europese Database Terrorismeplegers (EDT) opgenomen. Voorbeelden van deze gegevens zijn kenmerken van gepleegde delicten, psychopathologie, en VERA-2R risicofactoren. Deze gegevens worden ook verzameld van personen die zijn veroordeeld voor een algemeen (niet-terroristisch) geweldsmisdrijf. Daarnaast gaat het NIFP de EDT uitbreiden door gegevens over justitiële interventies en recidive toe te voegen.

Het NIFP heeft contact met andere Europese landen over de EDT. Dit gaat o.a. over mogelijkheden voor andere landen om aan te sluiten, het verzamelen van nieuwe gegevens en het delen van gegevens met elkaar. Het NIFP beheert de EDT en voert de analyses uit. Ook maakt het NIFP afspraken met andere landen over het aanvragen van nieuwe Europese subsidies.

  • Vergelijking tussen kenmerken plegers terroristische misdrijven en kenmerken algemene (niet-terroristische) geweldplegers (in voorbereiding).
  • Verband verschillende terroristische misdrijven en risicoprofielen VERA-2R (lopend).
  • Psychopathologie van jeugdige terrorisme plegers en de interactie met ideologie en ervaren onrecht (afgerond, artikel gepubliceerd).

VERA-2R

Daarnaast wordt er onderzoek gedaan naar een risicobeoordelingsinstrument voor terrorisme, de VERA-2R. VERA-2R staat voor: Violent Extremist Risk Assessment Versie 2 Revisie. Met de VERA-2R kan een gestructureerd professioneel oordeel worden gegeven over het risico op gewelddadig extremisme en terrorisme.

Psychopathologie

Het belangrijkste doel van dit onderzoek is om meer te weten te komen over psychopathologie (psychische problemen en stoornissen) bij Nederlandse vrouwen en mannen die een terroristisch misdrijf hebben gepleegd. Deze kennis kan helpen bij een betere inschatting van de kans dat vrouwen deze misdrijven plegen.

  • Psychopathologie vrouwelijke plegers terroristisch misdrijf (lopend) 
  • Beleving detentie en re-integratie bij vrouwen terroristenafdeling (lopend)
  • Doorwerking psychopathologie in terroristische misdrijven (afgerond)

Financiering en beveiliging

Voor de EDT ontvangt het NIFP subsidie (2019-2022) van DGSenB (Directoraat-Generaal Straffen en Beschermen) en de NCTV (Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid). Daarnaast wordt de EDT deels gefinancierd vanuit een tweejarig project, genaamd: VERAPRO2EU dat wordt betaald door de Europese Unie.

Er is veel aandacht voor de beveiliging van de gegevens in de EDT. Er is een Privacy Impact Assessment (PIA) uitgevoerd. Hierin zijn alle beveiligings- en privacy maatregelen beschreven die zijn genomen om privacy risico’s te verkleinen.

Wie en wanneer

Onderzoekers: Daphne Alberda (onderzoeker), Annemaryn de Bruin en Vera Knipsael (junior onderzoekers), Nils Duits (senior onderzoeker en tot 1 mei 2022 projectleider), Niels Gelissen (datamanager).

De projectleiding is m.i.v. mei 2022 in handen van Merel Prinsen (onderzoeksmanager).

Samenwerkingspartners EDT: Universiteit Bielefeld, Institut für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung  (Duitsland) en Dienst psychosociale expertise, Directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen (België).

Samenwerkingspartners VERA-2R: Coördinatieorgaan voor de Dreigingsanalyse (OCAD), en Federale Overheidsdienst Justitie (FOD) (België), Swedish Prison and Probation Board (Zweden).

Periode onderzoek: 2019 en verder.