Beleving detentie en re-integratie bij vrouwen terroristenafdeling

Het doel van dit onderzoek is een beter beeld te krijgen van vrouwen die op een terroristenafdeling (TA) van een gevangenis vastzitten. Over vrouwen die van terrorisme worden verdacht, of ervoor zijn veroordeeld, is weinig bekend.

Beeld van vrouw achter tralies als illustratie bij tekst

Uitspraken in de media over deze groep zijn niet wetenschappelijk onderbouwd. Voor zover bekend is dit het eerste onderzoek wereldwijd waarin wordt gefocust op de beleving van vrouwelijke terrorisme verdachten en veroordeelden.

Huidig onderzoek

Via interviews onderzoeken we wat deze vrouwen vinden van hun verdenking of veroordeling en wat zij vinden van hun verblijf in de gevangenis op de TA. Ook onderzoeken we hoe ze tegen re-integratie in de maatschappij aankijken.

Om te weten te komen of hierin verschillen bestaan tussen mannen en vrouwen, wordt dit onderzoek ook bij mannelijke gevangen van de TA uitgevoerd. In totaal worden er 12 vrouwen en 12 mannen op de TA’s in Zwolle (vrouwen), Rotterdam (mannen) en Vught (mannen) geïnterviewd.

Interviews

Het interview bestaat uit twee delen en wordt op twee verschillende dagen afgenomen. Daarna is er een derde moment waarop de interviewer terugkomt om de antwoorden op de vragen door vrouwen te laten controleren. Eventuele onjuistheden kunnen dan gecorrigeerd worden. Het gaat om een gestandaardiseerd interview door een getrainde interviewer. Voorbeelden van de interviewvragen zijn hoe vrouwen het contact met het detentiepersoneel ervaren en wat ze voor een succesvolle re-integratie nodig denken te hebben. De resultaten zullen in een wetenschappelijk artikel worden beschreven.

Wie en wanneer

Onderzoeksteam: Nils Duits, Dick Bergman, Elise Pullen, Lieke van Emmerik, Robbert Jan Verkes, Maaike Kempes

Periode: 2020-2023