Psychopathologie bij vrouwelijke plegers terroristisch misdrijf

Het belangrijkste doel van dit onderzoek is om meer te weten te komen over psychopathologie (psychische problemen en stoornissen) bij Nederlandse vrouwen die een terroristisch misdrijf hebben gepleegd. Deze kennis kan helpen bij een betere inschatting van de kans dat vrouwen deze misdrijven plegen.

Er is nauwelijks internationaal wetenschappelijke kennis over psychopathologie bij vrouwelijke plegers van een terroristisch misdrijf. Ook niet welke invloed de psychopathologie heeft op het terroristisch handelen van vrouwen. Bij Nederlandse vrouwen is hier wel enig onderzoek naar gedaan.

Huidig wetenschappelijk onderzoek

Het NIFP heeft veel kennis over forensische psychologie en psychiatrie en voert daarom het huidige wetenschappelijke onderzoek uit. De belangrijkste vragen zijn:

  1. Is er sprake van psychopathologie bij Nederlandse vrouwelijke plegers van terroristische misdrijven?
  2. Zo ja, in hoeverre was de psychopathologie van invloed op het terroristisch handelen van deze vrouwen?

De gegevens voor dit onderzoek komen uit ongeveer twintig pro Justitia rapportages over vrouwelijke plegers van een terroristisch misdrijf. Pro Justitia rapportages zijn geschreven door een psycholoog en/of psychiater in opdracht van de rechter.

Het is belangrijk om meer te weten te komen wat kenmerkend is voor vrouwelijke plegers van een terroristisch misdrijf. Daarom worden de rapportages van deze vrouwen vergeleken met pro Justitia rapportages van een groep vrouwen die een algemeen (niet-terroristisch) geweldsmisdrijf hebben gepleegd, en van een groep mannen die een terroristisch misdrijf hebben gepleegd.

Pro Justitia rapportages

In pro Justitia rapportages staat de mogelijke psychopathologie van de verdachte beschreven, en de mogelijke invloed hiervan op het plegen van het (terroristisch) misdrijf. In de rapportages wordt ook advies gegeven aan de rechter of de verdachte wel, deels of niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor het misdrijf.

Wie en wanneer

Onderzoekers: Elise Pullen (stagiaire, master forensische criminologie-student), Lieke van Emmerik (stagiaire, master forensic and legal psychology-student), Nils Duits (senior onderzoeker NIFP en forensisch kinder- en jeugdpsychiater), en Maaike Kempes (hoofd Wetenschap & Opleidingen van het NIFP)

Periode onderzoek: januari 2022  – januari 2023