Onderzoeksrapport Evaluating Risk Analysis in Practice: User Validation of the VERA-2R

Het is belangrijk om een goede inschatting te kunnen maken van het risico op (herhaling van) gewelddadig extremisme. Daarom worden mensen die verdacht worden van terrorisme of ervoor zijn veroordeeld onderzocht. Er wordt een inschatting gemaakt van de kans op herhaling. Deze inschatting speelt een grote rol bij beslissingen die worden genomen door de rechter, door professionals die werken in detentie en door de reclassering.

We willen graag weten hoe de instrumenten waarmee het risico wordt beoordeeld worden gebruikt. Ook willen we weten wat de kwaliteit is van de risico-inschatting. Daarvoor is feedback van gebruikers nodig. In een onderzoek is gesproken met gebruikers. Ook is gekeken naar uitgevoerde gestandaardiseerde beoordelingen van pro Justitia rapportages.

We hebben onderzocht hoe de VERA-2R wordt gebruikt in gewelddadig extremisme rapportages in drie verschillende landen (Zweden, België en Nederland). De kwaliteit van 159 rapportages is onderzocht met de STER-V. Dit is een gestandaardiseerd instrument. Uit de resultaten blijkt dat de beschrijving van risicoscenario’s en risicomanagement van gewelddadig extremisme verbeterd moet worden. Verbetering kan worden bereikt door de richtlijnen en handleiding te volgen. Dat is soms moeilijk omdat gebruikers niet vaak werken met het instrument. Het advies is om opfristrainingen te organiseren en intervisies. Ook moet goed onderzocht worden hoe het instrument gescoord moet worden. Als daar geen duidelijkheid over is op bepaalde punten, dan moet er onderzoek naar worden gedaan.

Voorpagina onderzoeksrapport

Auteurs: Carina Overdulve, Nils Duits en Maaike Kempes