Psychische zorg

Soms hebben justitiabelen psychische problemen. Als het nodig is, krijgen zij hier hulp voor.

Kwalitatief goede zorg in de justitiële inrichtingen is belangrijk. De juiste zorg verkleint de kans dat justitiabelen na hun vrijlating opnieuw de fout in gaan.

De behandeling helpt om later weer te kunnen functioneren in de maatschappij.

Het NIFP is op verschillende manieren betrokken bij psychische zorg in de justitiële inrichtingen:

  • De psychiaters van het NIFP behandelen justitiabelen die psychiatrische zorg nodig hebben.
  • Het NIFP helpt andere zorgverleners in de inrichtingen bij hun werk, bijvoorbeeld de psychologen. Dit doet het NIFP door kaders en richtlijnen voor deze zorg op te stellen. Ook worden er opleidingen en bijscholingen georganiseerd.
  • De directeuren Zorg en Behandeling van de penitentiair psychiatrische centra (PPC’s) zijn in dienst van het NIFP. Het zijn gedragsdeskundigen (psychiaters en psychologen).

Verwijzing naar psychiater of psycholoog

Het NIFP heeft psychiaters in dienst die zorg bieden aan justitiabelen met psychiatrische problemen. Om hulp te krijgen van een psychiater, heeft de justitiabele een verwijzing nodig. Deze verwijzingen komen van de psycholoog of huisarts van de justitiële inrichting. De justitiabele kan zelf aangeven hulp nodig te hebben. Ook kunnen medewerkers van de inrichting vinden dat er iets nodig is.

Soms was een justitiabele al in behandeling bij een psychiater of psycholoog voordat hij in de justitiële inrichting kwam. Dan is het belangrijk dat de inrichting dit weet. De inrichting kan hier rekening mee houden. Als iemand voorafgaand aan de detentie al medicijnen kreeg voor psychische klachten, dan gaat dit door tijdens de detentie.

Informatie over eerdere behandeling

Als een psychiater of psycholoog een justitiabele gaat behandelen, dan is het belangrijk informatie te hebben over eerdere behandelingen. De justitiabele moet wel eerst toestemming geven voordat de psychiater of psycholoog informatie mag opvragen.

Zorg in penitentiair psychiatrische centra (PPC)

In een penitentiair psychiatrisch centrum (PPC) verblijven justitiabelen met een psychiatrische stoornis. Het kan bijvoorbeeld gaan om een psychose of een persoonlijkheidsstoornis. In een PPC is continu psychiatrische zorg beschikbaar. De behoefte aan zorg van deze justitiabelen is te groot voor de mogelijkheden binnen een gewone inrichting.

De directeuren Zorg en Behandeling van de PPC's zijn in dienst van het NIFP.