Lichamelijke zorg

In de inrichtingen van DJI levert de justitieel geneeskundige (huisarts) zorg. Die bepaalt of deze zorg noodzakelijk en niet uitstelbaar is tot na detentie. De huisarts werkt samen met o.a. verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten of praktijkondersteuners huisartsenzorg.

Als het nodig is worden andere zorgverleners ingeschakeld, zoals een fysiotherapeut, een podotherapeut of een diëtist. Deze zorgverleners komen daarvoor bijna altijd naar de inrichting. Voor specialistische of spoedeisende medische zorg wordt verwezen naar een ziekenhuis.

De verpleegkundige kan iemand aanmelden voor een afspraak bij de tandarts, die meestal iedere week beschikbaar is. Het gaat dan om noodzakelijke en niet uitstelbare zorg, die niet is gericht op sanering van het gebit. De mondzorg is gericht op pijnbestrijding en behandeling met eenvoudige en doelmatige middelen.

Elke inrichting werkt samen met  een apotheek, die de medicatie dagelijks levert. De medicatie wordt verpakt per persoon en uitgedeeld op de tijdstippen waarop het moet worden ingenomen.

Justitieel Centrum voor Somatische Zorg (JCvSZ)

Voor de somatische (lichamelijke) zorg heeft DJI een eigen Justitieel Centrum voor Somatische Zorg (JCvSZ). Hier wordt lichamelijke zorg verleend die niet in andere inrichtingen van DJI kan worden geboden, bijvoorbeeld zorg na een ziekenhuisopname, specialistische thuiszorg of 24-uurs verpleegkundige zorg.

Wat doet het NIFP?

Het NIFP levert op verschillende manieren een bijdrage aan de lichamelijke zorg in de justitiële inrichtingen:

  • Het NIFP ondersteunt zorgverleners bij hun werk. Dit doet het NIFP door kaders en richtlijnen voor deze zorg op te stellen. 
  • Waar mogelijk werkt het NIFP samen met andere belanghebbenden aan de randvoorwaarden voor het organiseren van kwalitatief goede zorg.
  • Het NIFP organiseert opleidingen, trainingen en bijscholing voor de zorgverleners die in de inrichtingen werken.