Forensische zorg

Forensische zorg (FZ) is geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg en verstandelijke gehandicaptenzorg in het kader van een straf of als stafrechtelijke maatregel. Zij is aan de orde wanneer bij een misdrijf een psychische stoornis een rol heeft gespeeld. Behandeling van de psychische stoornis en/of begeleiding van de patiënt zijn bedoeld om herhaling te voorkomen.

Naast de bekende maatregel tbs met dwangverpleging kan forensische zorg ook worden opgelegd als bijzondere voorwaarde en detentievervangende maatregel. Forensische zorg wordt binnen DJI geleverd in de vier Penitentiaire Psychiatrische Centra (PPC’s). Daarnaast koopt justitie forensische behandeling en begeleiding in bij GGZ-instellingen. Klik voor meer informatie over forensische zorg op Forensische zorg in de praktijk.

Wat doet het NIFP?

Het NIFP is op verschillende manieren betrokken bij het stelsel van de forensische zorg:

  • Pro Justitia-rapporteurs doen onderzoek naar personen die zijn betrokken in een strafzaak. Met een pro Justitia rapport kunnen een officier van justitie en stafrechter betere afwegingen maken over vordering en oplegging van een straf en/of een strafrechtelijke maatregel. Het NIFP bemiddelt de rapporteurs en coördineert de onderzoeken. Zie ook Pro Justitia rapportage.
  • In het Pieter Baan Centrum (PBC), onderdeel van het NIFP, worden verdachten van ernstige misdrijven klinisch geobserveerd en onderzocht. De pro Justitia rapporten van het PBC ondersteunen strafrechters en officieren van justitie bij de strafrechtspleging. Zie ook Pieter Baan Centrum.
  • Het NIFP indiceert voor klinische forensische zorg, verblijfszorg na klinische opname en voor veroordeelden voor zwaar geweld en zeden en voor opname in een PPC. Zie ook Indicatiestelling Forensische Zorg.
  • Het NIFP verzorgt de inhoudelijke kaders voor de psychiatrische en de psychologische zorg in de PPC’s en levert de directeuren Zorg & Behandeling van deze centra. Meer informatie over de PPC’s is te lezen op de pagina Psychische zorg.