Zorg na insluiting bij DJI

Vanaf het moment dat iemand in een inrichting van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) zit is DJI verantwoordelijk voor de lichamelijke en de psychische zorg. De eigen ziektekostenverzekering en ook het betalen van de premie worden tijdens iemands straf tijdelijk stopgezet. Er kan geen aanspraak worden gemaakt op de zorg van de eigen zorgverzekering. Daarvoor in de plaats komt de zorg die DJI levert.

Welke zorg levert DJI?

De medische zorg volgt het basispakket van de Zorgverzekeringswet en voldoet aan dezelfde kwaliteit als de gewone zorg buiten DJI. Dit betekent niet dat het hele basispakket door DJI is overgenomen. Een aantal medische verstrekkingen zijn toegevoegd of verwijderd. Iemand kan zich bijvoorbeeld niet aanvullend verzekeren tegen zorgkosten. Om die reden is het verstrekkingenpakket soms ruimer dan het basispakket. Aan de andere kant wordt binnen DJI alleen medisch noodzakelijke en niet (tot na detentie) uitstelbare zorg geleverd. Deze medische zorg wordt jaarlijks vastgelegd in het Vademecum DJI. Zie ook Vademecum DJI.

Binnen de inrichtingen van de divisie gevangeniswezen en vreemdelingenbewaring krijgt iedereen binnen 24 uur na binnenkomst een medische intake. De medische dienst heeft dan een algemene indruk van de actuele gezondheidssituatie en de medische voorgeschiedenis. In alle inrichtingen is 24-uurs huisartsenzorg beschikbaar, op basis van bereikbaarheid, ’s avonds, ’s nachts en tijdens het weekend.

Preventie recidive

Forensische zorg is behandeling en/of begeleiding als onderdeel van een straf of als stafrechtelijke maatregel. Deze zorg wordt meestal door de rechter opgelegd en is erop gericht een psychische stoornis die een rol speelde bij een misdrijf aan te pakken. Behandelingvan de psychische stoornis en/of begeleiding van de patiënt zijn bedoeld om herhaling te voorkomen.

Hoe is de zorg bij DJI geregeld?

Ben je benieuwd naar hoe de zorg binnen DJI is geregeld? Onze collega’s van zorg in detentie hebben twee video’s gemaakt. Eén over de zorg binnen de inrichtingen van de forensische zorg en de jeugdinrichtingen (Forzo/Jeugd) en een ander over  de zorg binnen het gevangeniswezen en vreemdelingenbewaring (GW/VB).