Opleiden (algemeen)

Het NIFP organiseert en coördineert opleidingen en cursussen op het gebied van zorg in justitiële inrichtingen en pro Justitia rapportage.

De opleidingen worden samengesteld en gegeven door inhoudelijk deskundigen. Dit zijn bijvoorbeeld psychiaters of huisartsen.

Deze inhoudelijk deskundigen worden ondersteund door collega's die gespecialiseerd zijn op het gebied van onderwijs.

Opleidingen

Trainingen

Ook organiseren wij trainingen voor collega's binnen de Dienst Justitiële Inrichtingen. Het gaat onder andere om:

  • Training suïcidepreventie.
  • Training risicotaxatie.
  • (Internationale) trainingen in de VERA-2R, een risicotaxatie-instrument op het gebied van gewelddadig extremisme.

Activiteiten voor studenten

Er zijn verschillende activiteiten gericht op studenten, bijvoorbeeld:

  • Een introductie over pro Justitia rapportage in de opleiding tot psychiater.
  • Keuzestage forensische psychiatrie voor psychiaters in opleiding.
  • Stage GZ-opleiding psychologen.

Meer informatie

Heb je vragen of wil je meer informatie over de opleidingen of trainingen van het NIFP? Neem dan contact met ons op via e-mail: opleidingen.nifp@dji.minjus.nl.