Opleiding pro Justitia rapporteur

Het NIFP organiseert de opleiding tot pro Justitia rapporteur. Na het volgen van deze opleiding kunnen gedragsdeskundigen aan de slag als pro Justitia rapporteur.

De opleiding gaat in op het schrijven van rapportages over volwassenen, jongeren en kinderen. Er wordt les gegeven over rapportages in het kader van strafzaken en van familiezaken.

De opleiding bestaat uit een theorie- en een praktijkgedeelte. In het praktijkgedeelte worden onder andere vijf rapportages geschreven, onder toezicht van een ervaren rapporteur.

Iedereen volgt eerst het algemene deel. Vervolgens kan de deelnemer kiezen voor één of meer specifieke delen.

De keuze bestaat uit de onderwerpen volwassenen, jeugd straf, familierecht en Forensisch Milieurapporteur (twee plaatsen). Eerst loopt de deelnemer twee onderzoeken mee met een supervisor. Vervolgens voert de deelnemer vier onderzoeken uit onder begeleiding van een supervisor.

Voor wie is de opleiding bedoeld

De opleiding is bedoeld voor psychiaters, klinisch psychologen, GZ-psychologen, kinder- en jeugdpsychologen NIP, orthopedagogen-generalist NVO en forensisch milieu onderzoekers. Voor de inschrijving vindt een intakegesprek plaats. De opleiding start 7 oktober 2022. Het theoretische deel van de opleiding vindt plaats op vrijdag en loopt tot eind juni 2023.

Studiebelasting

Deelnemers zijn ongeveer één dag per week met de opleiding bezig. De duur van de totale opleiding verschilt. Het hangt af van de tijd die de deelnemer nodig heeft om alle onderdelen af te ronden.

Examen

Het examen vindt plaats door middel van een eindgesprek. Eindgesprekken worden verschillende malen per jaar gepland. Deelnemers kunnen tot drie jaar na de start van de opleiding een eindgesprek aanvragen. In 2021 zijn er 36 kandidaten opgegaan voor het eindgesprek en is 86 procent geslaagd. Voor de forensisch milieuonderzoekers is er een specifiek eindgesprek. 

Accreditatie

De opleiding is geaccrediteerd door de beroepsverenigingen NVvP, FGzPt, NVO en NIP. De opleiding Rapporteur is erkend door het NRGD (Nederlands Register voor Gerechtelijk Deskundigen). Dit is praktijk sinds januari 2020. Deze erkenning is in januari 2022 hernieuwd en geldt voor een periode van vijf jaar. Voor rapporteurs die volwassenen en jeugd in strafrechtelijk kader rapporteren, betekent dit dat het eindgesprek van de opleiding de aparte inhoudelijke toetsing door het NRGD vervangt. Na succesvolle afronding van de opleiding kunnen zij registratie bij het NRGD aanvragen. Zij zijn dan voor twee jaar voorwaardelijk geregistreerd als gerechtelijk deskundige. 

Inschrijving

Het leerjaar 2022-2023 is vol en de inschrijving gesloten. Hou deze pagina in de gaten voor informatie over leerjaar 2023-2024 of meld je alvast aan via onderstaand formulier.

In het vorige leerjaar waren de kosten voor het algemene deel € 4.400 en voor elk specifieke deel € 2.200. Voor het volgende leerjaar worden de kosten mogelijk aangepast.

Inschrijfformulier

dd-mm-jjjj

Indien van toepassing

Voorkeur specifiek deel *

Informatie over de verwerking van je persoonsgegevens

Wij gebruiken je gegevens om je vraag te beantwoorden, waarna ze worden vernietigd. Je informatie wordt niet met derden gedeeld.

Waarom worden deze gegevens gevraagd?

Wij gebruiken je gegevens, met je toestemming, omdat wij anders je vraag niet kunnen beantwoorden.

Op welke manier worden je gegevens verwerkt?

Wij gebruiken je gegevens om je vraag te beantwoorden. Je vraag wordt door onze eigen medewerkers beantwoord. Je gegevens worden niet met derden gedeeld.

Hoelang bewaren wij je gegevens?

Zodra wij je vraag hebben beantwoord worden je gegevens uit onze systemen verwijderd.

Wat zijn je rechten?

Meer informatie over je rechten vindt je op de pagina 'Privacy' (link opent in nieuw tabblad).

Akkoordverklaring *