Opleiding pro Justitia rapporteur

Het NIFP organiseert de opleiding tot pro Justitia rapporteur. Na het volgen van deze opleiding kunnen gedragsdeskundigen en forensisch milieuonderzoekers aan de slag als pro Justitia rapporteur.

De opleiding gaat in op het schrijven van rapportages over volwassenen, jongeren en kinderen. Er wordt les gegeven over rapportages in het kader van strafzaken.

De opleiding bestaat uit een theorie- en een praktijkgedeelte. In het praktijkgedeelte worden onder andere minimaal vijf rapportages geschreven, onder toezicht van een ervaren rapporteur. Voor het forensisch milieuonderzoek (FMO) zijn dat er zes.

Iedereen volgt eerst het algemene deel. Vervolgens kan de deelnemer kiezen uit de specifieke onderdelen: volwassenen, jeugdstraf of milieurapporteur. Voor het FMO is dit onderscheid er niet.

Voor wie is de opleiding bedoeld

De opleiding is bedoeld voor psychiaters, klinisch psychologen, GZ-psychologen, kinder- en jeugdpsychologen NIP en orthopedagogen-generalist NVO. De FMO-opleiding is bedoeld voor ervaren werkers in in het forensisch/ psychiatrische werkveld met een agogische hbo-opleiding, bij voorkeur social work. Voor de inschrijving vindt een selectiegesprek plaats. De opleiding start in oktober 2024. Het theoretische deel van de opleiding vindt plaats op vrijdag en loopt tot eind juni 2025.

Studiebelasting

Deelnemers zijn ongeveer één dag per week met de opleiding bezig. De duur van de totale opleiding verschilt. Het hangt af van de tijd die de deelnemer nodig heeft om alle onderdelen af te ronden. Het praktijkdeel van de FMO-opleiding kost ongeveer 24 uur per week gedurende drie maanden, gevolgd door een periode waarin dit iets meer naar eigen inzicht in te delen is. 

Examen

Het afronden van de opleiding vindt plaats door middel van een theoretisch examen en, na afronding van het schrijven van minimaal vijf (FMO: zes) rapportages, een eindtoetsgesprek. De eindtoetsgesprekken worden verschillende malen per jaar gepland. Deelnemers kunnen tot drie jaar na de start van de opleiding een eindtoetsgesprek aanvragen.

In 2023 zijn er 29  kandidaten opgegaan voor het eindtoetsgesprek (NIFP-NRGD) van wie er 23 zijn geslaagd (80 procent). Het betreft voor het volwassenenveld  9  psychiaters (1 K&J) en  14 psychologen (6 jeugdstraf).

Accreditatie

De opleiding is geaccrediteerd door de beroepsverenigingen NVvP, FGzPt, NVO en NIP. De opleiding Rapporteur is erkend door het NRGD (Nederlands Register voor Gerechtelijk Deskundigen). De gezamenlijke  toetsing bestaat sinds januari 2020. De erkenning is in januari 2022 hernieuwd en geldt voor een periode van vijf jaar. Voor rapporteurs die volwassenen en jeugd in strafrechtelijk kader rapporteren, betekent dit dat het eindgesprek van de opleiding de aparte inhoudelijke toetsing door het NRGD vervangt. Na succesvolle afronding van de opleiding kunnen zij registratie bij het NRGD aanvragen. Zij zijn dan voor twee jaar voorwaardelijk geregistreerd als gerechtelijk deskundige. FMO’ers zijn vanwege de beperkte omvang van de vakgroep niet opgenomen in het NRGD, maar zijn wel gehouden aan de richtlijnen van het NRGD.

Inschrijving

Aanmelden voor het leerjaar 2024-2025 kan tot half mei 2024.

De kosten zijn voor het algemene deel € 4.400, voor het volwassen deel € 2.200 en voor het jeugdstraf deel € 2.200.

Inschrijfformulier

dd-mm-jjjj
Indien van toepassing
Voorkeur specifiek deel(verplicht)
Informatie over de verwerking van je persoonsgegevens

Wij gebruiken je gegevens om je vraag te beantwoorden, waarna ze worden vernietigd. Je informatie wordt niet met derden gedeeld.

Akkoordverklaring(verplicht)