Onderzoeksrapporten

De afgelopen jaren is een aantal onderzoeksrapporten verschenen van wetenschappelijk onderzoek dat binnen het NIFP is verricht.

De afgelopen jaren is een aantal onderzoeksrapporten verschenen van wetenschappelijk onderzoek dat binnen het NIFP is verricht.

De onderzoeken hebben betrekking op het werkveld van het NIFP. Doel van de onderzoeken is dan ook de uitvoeringspraktijk van het NIFP te verbeteren.

Opname in de reeks betekent niet dat de inhoud van de rapporten het standpunt van het NIFP weergeeft.

Documenten