Interbeoordelaarsbetrouwbaarheid van de VERA-2R

Door de toegenomen terreurdreiging en de daaruit voortkomende negatieve maatschappelijke gevolgen, is de behoefte ontstaan om vroegtijdig de individuen te kunnen identificeren die vanuit ideologische motieven bereid zijn buitensporig geweld te gebruiken. Dit heeft geleid tot de ontwikkeling van de Violent Extremist Risk Assessment (VERA), een risicoanalyse-instrument waarmee het risico op ideologisch geïnspireerd geweld kan worden ingeschat.

Omslag onderzoeksrapport