Rapporteurs gevraagd - Wat zijn redenen voor rapporteurs om meer te gaan rapporteren?

De afgelopen jaren is er een tekort ontstaan in het aantal rapporteurs dat beschikbaar is om pro Justitia onderzoek uit te voeren.

Dit is één van de redenen waarom er niet altijd tijdig een pro Justitia rapportage beschikbaar is voor de rechtsgang. Eén van de oplossingsrichtingen is het bevorderen van meer rapportages door de huidige pool van beschikbare rapporteurs.

Auteurs: Niels Gelissen, Zoë Visser en Maaike Kempes.

Daarom is het belangrijk te weten wat de rapporteurs zelf aangeven als redenen die volgens hen zelf kunnen bijdragen aan het verhogen van het aantal rapportages dat zij per jaar uitbrengen.

In dit onderzoek is daarom eind april 2020 een enquête verstuurd aan 542 mensen die bij het NIFP bekend staan als rapporteur. In deze enquête konden rapporteurs de voor hen belangrijkste redenen prioriteren om meer te gaan rapporteren.

Uit de enquête blijkt dat voor de grootste groep rapporteurs die meer willen gaan rapporteren een verhoging van het aantal vergoede uren, verandering in privé of werkomstandigheden en verhoging van het uurtarief belangrijke factoren zijn om meer te gaan rapporteren.

Deze top drie van redenen blijkt niet afhankelijk te zijn van beroepsgroep of de wens meer, minder of gelijk te blijven rapporteren. Veranderingen in de privé of werkomstandigheden zullen per rapporteur verschillen, net als andere factoren die door mensen wat minder hoog zijn geprioriteerd. Hierbij lijkt het gepaster om maatwerk aan te bieden om rapporteurs te ondersteunen om meer te gaan rapporteren.