Onze organisatie

Het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP) biedt kennis en ervaring op het gebied van forensische psychiatrie en psychologie en zorg in detentie. Het instituut houdt zich bezig met pro Justitia rapportage en de lichamelijke en psychische zorg voor mensen in justitiële inrichtingen.

Een justitiële inrichting is bijvoorbeeld een gevangenis of een huis van bewaring.

Het NIFP houdt zich bezig met:

Grafische afbeelding van de onderdelen waaruit het NIFP bestaat: Rapportage, Wetenschap, Opleidingen, Zorg in detentie en Indicatie Forensische Zorg. Rapportage is opgedeeld in Klinisch (Pieter Baan Centrum) en Ambulant. Ambulant is opgedeeld in Volwassenen straf, Jeugd straf en Jeugd civiel.