Onze organisatie

Het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP) houdt zich bezig met lichamelijke en psychische zorg voor mensen die in een justitiële inrichting verblijven.

Een justitiële inrichting is bijvoorbeeld een gevangenis of een huis van bewaring.

Het NIFP houdt zich bezig met:

Grafische afbeelding van de onderdelen waaruit het NIFP bestaat: Rapportage, Wetenschap, Opleidingen, Zorg in detentie en Indicatie Forensische Zorg. Rapportage is opgedeeld in Klinisch (Pieter Baan Centrum) en Ambulant. Ambulant is opgedeeld in Volwassenen straf, Jeugd straf en Jeugd civiel.