Het Pieter Baan Centrum Ervaren - Empirisch onderzoek naar het leef- en werkklimaat

De kenmerken en ervaringen die een gedetineerde heeft opgedaan voorafgaand aan zijn detentie en factoren tijdens detentie (ervaren gevoel van autonomie, bejegening door personeel e.d.) beïnvloeden hoe de gedetineerde zijn verblijf in een justitiële inrichting ervaart, zo blijkt uit onderzoek.

Al deze factoren vallen onder de noemer leefklimaat en hebben een invloed op het welbevinden en het gedrag van de gedetineerde binnen de inrichting.

Auteurs: Arthur van Rhijn, Anouk Bosma, Esther van Ginneken, Hanneke Palmen en Frans Koenraadt.

Hoe medewerkers het werk ervaren, heeft een indirecte invloed op het leefklimaat en moet meegenomen worden om een volledig beeld te kunnen vormen van het leefklimaat.

Het leef- en werkklimaat in het Pieter Baan Centrum zijn onderzocht met behulp van vragenlijsten ingevuld door observandi (n=37) en medewerkers (n=44). Een vergelijking is gemaakt met resultaten van het gevangeniswezen. Het onderzoek wijst uit dat observandi over het algemeen positief staan tegenover het leefklimaat in het Pieter Baan Centrum.

In vergelijking met het gevangeniswezen wordt een aantal elementen beter beoordeeld. Dit kan samenvallen met de meer klinische inslag van het Pieter Baan Centrum. Medewerkers oordeelden overwegend positief over het werkklimaat. Op een aantal onderdelen lijkt het werkklimaat verbeterd te kunnen worden. Gesteld kan worden dat het leef- en werkklimaat in het Pieter Baan Centrum positief gewaardeerd worden en dat observandi zich gesteund en respectvol bejegend voelen.