Forensisch milieuonderzoek in het Pieter Baan Centrum

Je bent benaderd door een forensisch milieuonderzoeker van het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP), locatie Pieter Baan Centrum. De onderzoeker wil een gesprek met je voeren over iemand die in opdracht van een rechtbank een persoonlijkheidsonderzoek ondergaat in het Pieter Baan Centrum.

In deze folder wordt de aanleiding van het verzoek en het doel van het gesprek uitgelegd.