Pieter Baan Centrum (algemeen)

Het Pieter Baan Centrum (PBC) is een psychiatrische observatiekliniek. Het PBC is een onderdeel van het NIFP.

Soms vermoedt een rechter dat er met de verdachte psychisch iets aan de hand is. Dan kan de rechter opdracht geven om de verdachte te laten onderzoeken in het PBC.

Het onderzoek duurt 6 weken. De verdachte verblijft in de kliniek. De verdachte wordt onderzocht door een team van het PBC.

In dat team zitten onder andere een psychiater en een psycholoog. Na afloop van het onderzoek schrijft het team een verslag met een advies aan de rechter. Dit rapport heet een pro Justitia rapport.

Toerekenen

Het kan voorkomen dat iemand die een misdrijf heeft gepleegd, dit onder invloed van een psychische stoornis heeft gedaan. Dan kan diegene minder of niet verantwoordelijk worden gehouden voor zijn daad. In het pro Justitia rapport wordt dit ‘de mate van toerekenen’ genoemd. De rechter kan besluiten de verdachte dan minder of geen gevangenisstraf te geven. Ook kan de rechter in zijn vonnis iets zeggen over de behandeling die iemand moet ondergaan.

Kans op herhaling en behandeling

Het rapport gaat ook in op de kans dat de verdachte weer de fout in gaat. Dit wordt het recidiverisico genoemd. Ook wordt in het rapport een advies aan de rechter gegeven over de behandeling die iemand nodig heeft.

Onafhankelijke positie

Het PBC onderzoekt mensen die worden verdacht van een misdrijf. De rechter heeft deze mensen dus nog geen straf opgelegd. De onderzoekers van het PBC houden zich niet bezig met de vraag of iemand een misdrijf wel of niet heeft gepleegd. Ook doen zij geen uitspraak over de straf die iemand zou moeten krijgen.

Adviezen over tbs

Het PBC adviseert ook over mensen die in een tbs-inrichting verblijven. Het gaat dan om de vraag of dit verblijf verlengd moet worden. Ook adviseert het PBC over behandeltrajecten voor mensen in een tbs-inrichting.

Meer weten over het PBC?

In 2018 heeft omroep Flevoland een 5-delige serie over het PBC gemaakt. De serie geeft een goede indruk van het werk en de mensen.

Het kleinste huis van bewaring in Nederland

We proberen het echt gezellig te maken

Of ze meewerken of niet, er komt een rapport

Hier komt niemand als vrije voeter

Niemand komt hier lopend de poort uit