Algemene brochure Pieter Baan Centrum

Deze brochure is bedoeld om algemene informatie te geven over het Pieter Baan Centrum (PBC). Het PBC is de forensisch psychiatrische observatiekliniek van het ministerie van Justitie en Veiligheid en is een onderdeel van het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP).

In het PBC worden klinische pro Justitia onderzoeken uitgevoerd. Er worden mensen onderzocht die worden verdacht van of zijn veroordeeld voor een (ernstig) misdrijf.

Rechters geven opdracht tot een pro Justitia onderzoek als zij vermoeden dat een verdachte een psychische stoornis heeft.

In een pro Justitia rapport wordt de vraag beantwoord of de verdachte een psychische stoornis heeft en of hij deze ook had ten tijde van het tenlastegelegde. Vervolgens wordt gekeken naar de relatie tussen de ten laste gelegde feiten en de stoornis en wordt een advies gegeven over toerekenen.

Er wordt ook een uitspraak gedaan over de kans op herhaling, ofwel het recidivegevaar. Als er kans op herhaling is, adviseren de onderzoekers over de mogelijkheden.