Meta-analyse naar de relatie tussen executief functioneren en antisociaal gedrag door Melanie Franse

Executieve functies zijn cognitieve functies die ons in staat stellen om doel- en toekomstgericht gedrag uit te voeren. Uit eerder onderzoek komt naar voren dat problemen met (een van) deze executieve functies mogelijk kunnen bijdragen aan het vertonen van antisociaal gedrag.

Beeld: ©NIFP

Melanie Franse, onderzoeker bij het NIFP, schreef mee aan een meta-analyse van 133 studies. De analyse werd deze maand in de Clinical Psychology Review gepubliceerd. In de studie werd gevonden dat:

Resultaten

  • Antisociale groepen minder goed presteren op taken die het executief functioneren meten dan niet-antisociale groepen;
  • Het verschil in presteren afhankelijk is van de taak die wordt gebruikt, maar dat het verschil niet afhankelijk is van de vorm van executief functioneren die de taak meet of de kwaliteit van de taak;
  • Het verschil in presteren niet afhankelijk is van verschillende eigenschappen van de antisociale groep;
  • Het verschil in presteren wél afhankelijk is van de eigenschappen van de niet-antisociale controlegroep: wanneer studies een controlegroep gebruiken die op de antisociale groep lijkt met betrekking tot de diagnose (bijv. ADHD of schizofrenie), blijken de verschillen in executief functioneren tussen de twee groepen niet langer te bestaan.

Dat roept vragen op over of de lagere prestaties op de executieve functie taken nu vooral gerelateerd zijn aan het antisociale gedrag, of misschien wel veel meer aan de onderliggende psychiatrische problematiek waarvan we weten dat dit bij antisociale groepen veelvuldig voorkomt (maar in onderzoek en de praktijk vaak niet goed wordt uitgevraagd).

Meer weten?

Lees hier het hele artikel (open acces): Executive functioning in antisocial behavior: A multi-level systematic meta-analysis