Marjam Smeekens, de RS-G en het voorspellen van gewelddadig gedrag

Sinds 2021 wordt de Risicoscreener Geweld (RS-G) afgenomen voor iedere persoon die verblijft in een Nederlandse gevangenis. De RS-G maakt de gestructureerde evaluatie van zorgen over toekomstig gewelddadig gedrag mogelijk voor alle gedetineerden. Maar kan dit instrument daadwerkelijk gewelddadig gedrag voorspellen?

Beeld: ©NFIP

Het eerste artikel van het proefschrift van Marjam Smeekens is online gepubliceerd, in samenwerking met Michiel de Vries Robbé, Arne Popma en Maaike Kempes. Door middel van een grootschalig validatieonderzoek is er onderzocht of er met behulp van de RS-G gewelddadig gedrag voorspeld kan worden.

Resultaten

De resultaten van de eerste validatiestudie zijn inmiddels gepubliceerd. De belangrijkste bevindingen van deze dossierstudie:

  • De RS-G kan betrouwbaar worden ingevuld
  • De RS-G is in staat om gewelddadige delicten te voorspellen na uitstroom uit detentie, zowel voor mannen als vrouwen

Vervolgstudies in de gevangenispraktijk zullen dit resultaat verder onderzoeken en bekijken of de RS-G ook gewelddadige incidenten kan voorspellen die binnen de PI plaatsvinden.

Het artikel, getiteld 'The Predictive Validity of the Risk Screener Violence (RS-V) for Adults in Prison Regarding Postrelease Violent Recidivism: A File-Based Study', is te vinden via deze link.

Bekijk ook de 'Infographic dossierstudie'.