Groepsleider Pieter Baan Centrum

Was de verdachte tijdens het delict volledig toerekeningsvatbaar?

Op deze en andere vragen zoeken de groepsleiders van het PBC een antwoord.

Ze werken samen in een team met andere onderzoekers van de kliniek. Ze observeren personen die worden verdacht van het plegen van een ernstig delict.

Hoe gedraagt iemand zich tijdens het eten, sport, arbeid of andere activiteiten? Hoe verzorgt iemand zich en hoe is de omgang met de anderen?

Peter is groepsleider bij het Pieter Baan Centrum en vertelt over zijn werk (youtube.com)

(Op een gebouw staat: Pieter Baan Centrum. Beeldtekst: Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie. Groepsleider - Pieter Baan Centrum. Een man:)

STEVIGE MUZIEK

MANNENSTEM: In het Pieter Baan Centrum onderzoeken we verdachten en die proberen we vooral te zien als mens omdat we er hier achter moeten komen of er met die verdachten iets aan de hand is.

(Hij staat in een hal met veel deuren.)

Ik ben Peter Monnee, ik ben groepsleider in het Pieter Baan Centrum in Almere.

(Beeldtekst: Groepsleiders observeren verdachten van ernstige misdrijven. Hun bevindingen maken onderdeel uit van de rapportage voor de rechtbank.)

DE STEVIGE MUZIEK SPEELT VERDER

Het Pieter Baan Centrum onderzoekt verdachten van een ernstig misdrijf en brengt een advies uit aan de rechtbank over de toerekeningsvatbaarheid en over het aanwezig zijn van een stoornis.
Wij doen de gedragsobservatie op de afdelingen.
Dat betekent dat we begeleiden bij de arbeid, bij de sport, bij het bezoek.
We hebben recreatiemomenten met ze.
We werken met een ingewikkelde doelgroep die soms heel lastig gedrag kan vertonen.
Er zijn een aantal mensen, die willen per se niet onderzocht worden door ons en die proberen we toch te overtuigen zich een beetje te laten zien door activiteiten aan te bieden die uitnodigend zijn.
Sport zegt altijd iets over iemand zijn motoriek, over zijn inzet hoe die omgaat met teleurstellingen, maar ook met succes.

(Beeldtekst: Als groepsleider heb je goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden en affiniteit met schrijven. Je hebt aantoonbare ervaring in de (forensische) psychiatrie en kennis van begeleidings- en observatiemethodieken.)

DE STEVIGE MUZIEK SPEELT VERDER

Het is belangrijk dat je iemand in zijn waarde laat zodat iemand zichzelf goed kan laten zien.
Het is de bedoeling dat we dagelijks rapporteren over de onderzochte.
Wat, waar, op welke manier gebeurde, hoe de onderzochte daarmee omging en daarna ook welke indruk dat op onszelf gemaakt heeft.
Het leukste vind ik eigenlijk de overlegmomenten met de onderzoekers waarin je met elkaar aan het brainstormen bent van wat is hier nou eigenlijk aan de hand? Welk gedrag vertoont iemand?
Wat is de puzzel en hoe werkt dat uiteindelijk door in een advies dat naar de rechtbank toe gaat?
Enerzijds zijn we onderzoeker, maar we zijn er ook voor de zorg en daarbij moeten we ook de veiligheid van mensen garanderen.
Werk je graag in teamverband, schrijf je goed ben je stressbestendig en ben je geïnteresseerd in het gedrag van mensen?
Word dan snel mijn collega.

(Beeldtekst: Kijk op www.nifp.nl voor onze actuele vacatures. Het Nederlandse Wapenschild met daarnaast: Ministerie van Justitie en Veiligheid. Dienst Justitiële Inrichtingen. Het beeld wordt blauw met wit. Beeldtekst: Alle rechten van deze film zijn voorbehouden. Het vervaardigen van kopieën en/of het verspreiden van delen van deze film in welke vorm dan ook is verboden.)

DE STEVIGE MUZIEK SPEELT NOG EVEN VERDER EN EBT DAN WEG

(Dit is een productie van het NIFP, Dienst Justitiële Inrichtingen. Alle medewerkers in beeld werken bij het Pieter Baan Centrum. Andere personen in de film zijn figuranten. Zij zitten of zaten niet als verdachten in het Pieter Baan Centrum. Voor meer informatie zie www.nifp.nl. Copyright 2019.)

Niets ontgaat de groepsleiders tijdens de zes weken dat verdachten in het PBC zijn ter observatie.

De bevindingen van de groepsleiders zijn een integraal onderdeel van het pro Justitia rapport. Hierin informeert het PBC de rechter over de mate van toerekeningsvatbaarheid en een eventuele behandeling.