Psychiater bij het Pieter Baan Centrum

Het Pieter Baan Centrum (PBC) biedt een unieke werkomgeving voor psychiaters.

In de psychiatrische observatiekliniek worden volwassenen onderzocht die verdacht worden van een ernstige misdaad.

Vaak gaat het om strafzaken waarbij complexe psychiatrische problematiek een rol speelt. Zaken waar veel publieke belangstelling voor bestaat zijn geen uitzondering.

Als psychiater maak je deel uit van een multidisciplinair onderzoeksteam.

Lilian vertelt over haar werk als psychiater in het Pieter Baan Centrum (youtube.com)

STEVIGE MUZIEK

(Beeldtekst: Psychiater - Pieter Baan Centrum. Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie. Een vrouw:)

STEVIGE MUZIEK

Het Pieter Baan Centrum is een observatiekliniek waar verdachten zes weken geobserveerd worden in opdracht van de rechtbank om te beoordelen en te bekijken of er sprake is van een psychiatrische stoornis die mogelijk invloed heeft gehad op hetgeen waar ze van verdacht worden.

(In een gang staat een vrouw.)

Ik ben Lilian Kuipers en ik ben psychiater in het Pieter Baan Centrum.

(Beeldtekst: Psychiaters in het Pieter Baan Centrum onderzoeken verdachten voor klinische pro justitia-rapportages.)

DE STEVIGE MUZIEK SPEELT VERDER

Mijn werkzaamheden als psychiater zijn onder andere onderzoeksgesprekken aangaan met de verdachte rapportages schrijven, strafstukken doornemen overleggen met verschillende collega's want we werken in een multidisciplinair team.
Ik wilde meneer Visser graag spreken.
In de zes weken dat de verdachte hier verblijft bezoek ik de verdachte meestal wekelijks of vaker dan één keer per week.
Tijdens die bezoeken spreek ik de verdachte op de afdeling of in een gesprekskamer.
Als de verdachte niet met mij in gesprek wil gaan dan probeer ik de verdachte te motiveren om de gesprekken wel aan te gaan en leg ik uit waarom het van belang is om wel mee te werken aan het onderzoek.

(Beeldtekst: In het Pieter Baan Centrum vinden jaarlijks ongeveer 225 onderzoeken plaats.)

Door de vragen van de rechtbank te beantwoorden adviseer je over de toerekeningsvatbaarheid de kans op recidive en de behandelmogelijkheden voor een verdachte.

(Beeldtekst: Veel psychiaters in het Pieter Baan Centrum hebben een parttime-dienstverband en combineren het met een eigen praktijk of werk in de GGZ.)

DE STEVIGE MUZIEK SPEELT VERDER

Om je werk goed te kunnen doen moet je goed kunnen samenwerken met collega's van verschillende disciplines.
Je moet beschikken over analytisch denkvermogen, goed kunnen schrijven stressbestendig zijn en je moet vooral geïnteresseerd zijn in mensen.
Door observaties ook te doen buiten de gesprekken krijg je hele nuttige informatie over het functioneren van de verdachte en de interactie met andere verdachten die hier verblijven.
Als je hier werkt, moet je goed tegen feedback kunnen.
In principe geeft iedereen elkaar feedback tijdens het onderzoeksproces.
Ik vind dat zelf heel leerzaam.
Het draagt bij aan een betere diagnostiek voor de verdachte en het is ook goed voor je eigen leerproces.
Wil jij hier aan de slag als psychiater, neem dan contact met ons op.

(Beeldtekst: Het Pieter Baan Centrum biedt veel mogelijkheden voor intervisie, (bij)scholing en deelname aan wetenschappelijk onderzoek. Kijk op www.nifp.nl voor onze actuele vacatures.)

DE STEVIGE MUZIEK SPEELT VERDER TOT HET EIND VAN DE VIDEO

(Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Ministerie van Justitie en Veiligheid. Dienst Justitiële Inrichtingen. Het beeld wordt blauw met wit. Beeldtekst: Alle rechten van deze film zijn voorbehouden. Het vervaardigen van kopieën en/of het verspreiden van delen van deze film in welke vorm dan ook is verboden.)

(Dit is een productie van het NIFP, Dienst Justitiële Inrichtingen. Alle medewerkers in beeld werken bij het Pieter Baan Centrum. Andere personen in de film zijn figuranten. Zij zitten of zaten niet als verdachten in het Pieter Baan Centrum. Voor meer informatie zie www.nifp.nl. Copyright 2019.)

Samen met een psycholoog, milieuonderzoeker, jurist en de groepsleiding probeer je een zo volledig mogelijk beeld van de persoon van de verdachte te krijgen. Het rapport dat hieruit volgt, speelt een belangrijke rol in de beslissing die de rechter moet nemen over de verdachte.

Het PBC is gevestigd in Almere.

Meer informatie

Heb je vragen of wil je meer informatie over werken als psychiater bij het Pieter Baan Centrum? Dan kun je contact opnemen met Margot van Berkel, telefoon 088 07 10785 of via e-mail: nifp@dji.minjus.nl.