Forensisch milieuonderzoek in ambulante pro Justitia onderzoeken

Je bent benaderd als referent in een forensisch milieuonderzoek. Dit onderzoek maakt onderdeel uit van een ambulant pro Justitia onderzoek. In deze folder wordt de aanleiding van het verzoek en het doel van het gesprek uitgelegd.

Je krijgt ook informatie over de werkwijze van de milieuonderzoeker en de regels die voor een dergelijk onderzoek gelden.