Klachtenregeling van het NIFP per 1 februari 2023

De klachtenregeling is in het leven geroepen om personen ten aanzien van wie door bemiddeling van het NIFP een PJ-rapportage tot stand komt of personen die als referent in een PJ-onderzoek zijn betrokken en die zich niet kunnen beroepen op de klachtenregeling van de DJI, een laagdrempelige voorziening te bieden om onvrede te uiten.

Klachten tegen NIFP-medewerkers vallen in beginsel onder de klachtenregeling van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). Zie klachten DJI.

Klachten tegen freelance rapporteurs of rapporteurs die in loondienst bij het NIFP rapporteren kunnen onder onderhavige klachtenregeling vallen.

Deze klachtenregeling is geldig voor alle klachten die zijn ingediend vanaf 1 februari 2023. In de klachtenregeling staat beschreven hoe een klacht kan worden ingediend en wanneer deze in behandeling wordt genomen.De klacht wordt in eerste instantie behandeld door de dienstleiding van de NIFP-vestiging waar de klager mee te maken heeft of heeft gehad.

Klachten ingediend voor 1 februari 2023 vallen nog onder de oude klachtenregeling die geldig was van 28 oktober 2021 tot aan 1 februari 2023.

Twijfel je waar de klacht moet worden ingediend? In het stroomschema staat stapsgewijs geschreven welke klacht waar thuishoort.

Heb je vragen over onze klachtenregeling of wil je een klacht indienen bij het NIFP? Mail naar NIFP-klachten@dji.minjus.nl