Infosheet Nederlands Instituut voor Psychiatrie en Psychologie

Het NIFP bemiddelt tussen forensisch gedragsdeskundigen enerzijds en het Openbaar Ministerie en de Rechtspraak anderzijds. Deze deskundigen onderzoeken onder andere de persoonlijkheid van verdachten in strafzaken en rapporteren hierover.

Het NIFP biedt psychiatrische behandeling aan mensen die een straf of maatregel opgelegd hebben gekregen van de rechter en in een justitiële inrichting verblijven.

Als iemand meer zorg nodig heeft dan een justitiële inrichting kan bieden, dan verzorgt het NIFP de indicatiestelling voor een behandeling.

Daarnaast ontwikkelt en borgt het instituut de kwaliteit van de psychische zorgverlening aan justitiabelen en stelt het kaders en richtlijnen op voor de lichamelijke zorg binnen de justitiële inrichtingen.

Verder doet het NIFP wetenschappelijk onderzoek op het gebied van forensische psychiatrie en psychologie. Ook worden er diverse opleidingen en cursussen georganiseerd op dit vakgebied, waaronder de opleiding tot pro Justitia rapporteur.