Klachten

Klachten over medewerkers van het NIFP vallen onder de klachtenregeling van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI).

Het NIFP heeft ook mensen die voor de organisatie werken, maar niet bij het NIFP in dienst zijn. Klachten over deze mensen vallen onder de klachtenregeling van het NIFP.

Twijfel je waar de klacht moet worden ingediend? In het stroomschema staat stapsgewijs beschreven welke klacht waar thuishoort.

De klachtenregeling van het NIFP geldt voor:

  • Alle zaken waarin de aanvraag voor het onderzoek, de rapportage of het referentenonderzoek of referentengesprek na 1 juni 2017 is ingediend.
  • Alle klachten die bij het NIFP binnenkomen na 1 januari 2018 (voor zover het niet mogelijk is om een beroep te doen op de klachtenregeling van de DJI).

Let op: voor zaken van voor 1 juni 2017 en klachten die zijn binnengekomen voor 1 januari 2018 geldt de NIFP (oude) klachtenregeling. Ook klachten over NIFP-medewerkers vallen onder deze regeling. In de regeling zelf staat waarover je kunt klagen en hoe de klacht vervolgens wordt behandeld.

Meer informatie

Heb je vragen over onze klachtenregeling of wil je een klacht indienen bij het NIFP? Mail naar: NIFP-klachten@dji.minjus.nl.