Organisatie

Het NIFP bestaat uit:

  • Een hoofdkantoor in Utrecht. Hier werken de directie, de beleids- en ondersteunende diensten en bureau Wetenschap & Opleidingen.
  • Vijf locaties. Iedere locatie wordt geleid door twee managers. Een van deze managers is gedragsdeskundige. Deze manager is verantwoordelijk voor de inhoud van het werk. De andere manager is verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering en een aantal personele zaken. Op iedere locatie werken daarnaast forensisch psychiaters, psychologen en juristen. Zij worden in hun werk ondersteund door het medisch secretariaat.
  • Het Pieter Baan Centrum in Almere. Dit is een forensische observatiekliniek.
Grafische afbeelding van de bedrijfsmatige onderdelen waaruit het NIFP bestaat: Directie NIFP, Beleid en Zorgsupport, Bedrijfsvoering, Wetenschap & Opleidingen en verder Dienst Noord-Oost Nederland, Dienst Midden Nederland, Pieter Baan Centrum, Dienst Noord-Holland, Dienst Zuid-Holland en de Dienst Zuid Nederland.