Organisatie

Het NIFP bestaat uit:

  • Een hoofdkantoor in Utrecht. Hier werken de directie, de beleids- en ondersteunende diensten en bureau Wetenschap & Opleidingen.
  • Vijf locaties. Iedere locatie wordt geleid door twee managers. Een van deze managers is gedragsdeskundige. Deze manager is verantwoordelijk voor de inhoud van het werk. De andere manager is verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering en een aantal personele zaken. Op iedere locatie werken daarnaast forensisch psychiaters, psychologen en juristen. Zij worden in hun werk ondersteund door het medisch secretariaat.
  • Het Pieter Baan Centrum in Almere. Dit is een forensische observatiekliniek.
  • De zorgvraag van gedetineerden met psychiatrische problematiek is te groot binnen de zorgmogelijkheden van de gewone detentie. Om de kwaliteit van de zorg aan deze gedetineerden te vergroten zijn er binnen DJI 4 penitentiair psychiatrische centra (PPC's). Een PPC is een onderdeel binnen het gevangeniswezen waar steeds psychiatrische zorg beschikbaar is voor gedetineerden met een combinatie van psychiatrische aandoeningen, een verslaving of een verstandelijke beperking. De directeuren zorg en behandeling van de 4 PPC's zijn in dienst van het NIFP.
Grafische afbeelding van de bedrijfsmatige onderdelen waaruit het NIFP bestaat: Directie NIFP, Directeuren Zorg en behandeling PPC, Beleid en Zorgsupport, Bedrijfsvoering, Wetenschap & Opleidingen en verder Dienst Noord-Oost Nederland, Dienst Midden Nederland, Pieter Baan Centrum, Dienst Noord-Holland, Dienst Zuid-Holland en de Dienst Zuid Nederland.