Bestuur

De directie van het NIFP bestaat uit twee personen: een algemeen directeur en een inhoudelijk directeur.

De algemeen directeur is eindverantwoordelijk voor het gehele NIFP. De inhoudelijk directeur houdt zich bezig met de inhoud van het werk. Het gaat dan onder andere om de werkprocessen, het ontwikkelen van nieuwe producten en nieuw beleid.

Algemeen directeur (waarnemend)

Mr.dr. J. (Jaap) Koopman is waarnemend algemeen directeur van het NIFP. Hiervoor was hij directeur van de directie Beleid en Bestuursondersteuning van de Dienst Justitiële Inrichtingen. Eerder vervulde hij diverse leidinggevende functies bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de provincie Flevoland.

Jaap Koopman studeerde Nederlands Recht en is gepromoveerd aan de Rijksuniversiteit Groningen.
 

Directeur Inhoud

Drs. M. F. (Marrit) de Vries (1975) is directeur inhoud bij het NIFP sinds juni 2018. Voor die tijd was ze medisch directeur bij SymforaMeander, een specialistische GGZ instelling.

Marrit de Vries was eerder verbonden aan het NIFP als hoofd vakgroep psychiatrie en medisch hoofd bij het Pieter Baan Centrum.

Daarvoor vervulde ze diverse functies in Engeland en Nieuw-Zeeland, onder andere als leidinggevend psychiater van een ambulant forensisch behandelteam.

Marrit de Vries studeerde geneeskunde en volgde de specialisatie psychiatrie aan het Universitair Medisch Centrum Utrecht. Ze behaalde haar MBA aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam.