Wetenschappelijk onderzoek binnen het NIFP

Deze actuele kennis en nieuwe inzichten delen wij actief met professionals in het forensische veld. In deze animatievideo wordt op toegankelijke wijze uitgelegd waar het NIFP onderzoek naar doet en voor wie.

Wetenschappelijk onderzoek binnen het NIFP

Wetenschappelijk onderzoek vertelt ons steeds meer over hoe de menselijke
geest werkt. En dus ook over wat dat voor ons gedrag betekent. Het
Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie gebruikt
deze kennis bij de diagnostiek van mensen die in aanraking komen met de
strafrechter,
[...] de inschatting van het risico op recidive
[...] en het bepalen welke zorg iemand nodig heeft.
Dit gebeurt op verschillende momenten in de strafrechtketen, zoals
voorafgaand aan de strafzitting,
[...] tijdens detentie,
[...] en bij het toeleiden naar forensische zorg.
Hiernaast doet het NIFP wetenschappelijk onderzoek. Dit onderzoek volgt
drie lijnen:
De eerste is nieuwe ontdekkingen in de neurowetenschap bruikbaar maken
voor de praktijk. Bijvoorbeeld: neuropsychologisch onderzoek dat zich richt
op het verband tussen impulsiviteit en verschillende soorten geweld. Deze
kennis... helpt om delictgedrag te verklaren.
De tweede lijn is recidiverisico inschatten. Bijvoorbeeld met de VERA-2R, een
instrument waarmee risicobeoordelingen gemaakt kunnen worden van
extremistisch geweld.
Het NIFP onderzoekt de voorspellende waarde van de VERA-2R.
De derde lijn is het evalueren én verbeteren van forensische kaders
waarbinnen het NIFP werkt. Bijvoorbeeld door de nieuwe Wet forensische
zorg kritisch te bekijken, zodat een betere vertaalslag gemaakt kan worden
van het gedragskundig naar het juridisch domein.
Het NIFP werkt samen met universiteiten..., hogescholen... en
onderzoeksinstituten aan onafhankelijk onderzoek.
Opgedane kennis... wordt ook verwerkt in opleidingen die het NIFP geeft
aan forensische professionals. Zo kunnen zij werken volgens de nieuwste
wetenschappelijke inzichten.
Het NIFP brengt wetenschappelijke inzichten... naar de praktijk. Dit verbetert
forensische diagnostiek en zorg. En zo dragen we bij aan een beter
strafproces.