Zorg in detentie

Het NIFP houdt zicht bezig met de zorg die wordt geboden aan mensen die in een justitiële inrichting verblijven. Het gaat zowel om lichamelijke (somatische) als om geestelijke (psychische) zorg.

Onderwerpen Zorg in detentie