Zorg in detentie

Vanaf het moment dat een justitiabele wordt ingesloten, is DJI verantwoordelijk voor de zorg. De eigen ziektekostenverzekering en ook het betalen van de premie wordt tijdens detentie tijdelijk stopgezet (opgeschort). Er kan tijdens detentie geen aanspraak worden gemaakt op de zorg van de eigen zorgverzekering. Daarvoor in de plaats komt de zorg die DJI levert.

Onderwerpen Zorg in detentie