Zorg in detentie

Vanaf het moment dat iemand in een inrichting van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) zit is DJI verantwoordelijk voor de lichamelijk en de psychische zorg. De eigen ziektekostenverzekering en ook het betalen van de premie worden tijdens iemands straf tijdelijk stopgezet. Er kan geen aanspraak worden gemaakt op de zorg van de eigen zorgverzekering. Daarvoor in de plaats komt de zorg die DJI levert.