Risicoscreener Geweld

De Risicoscreener Geweld is een instrument dat kijkt naar zorgen over gewelddadig gedrag bij mensen in een penitentiaire inrichting (inrichting voor vrijheidsstraffen zoals gevangenis). De Risicoscreener Geweld helpt bij het nemen van beslissingen over het geven van vrijheden tijdens detentie (gevangenisstraf).

Bijvoorbeeld over re-integratieverlof (verlof dat helpt bij een veilige terugkeer in de maatschappij). De Risicoscreener Geweld geeft een overzicht van eerder gewelddadig gedrag van mensen die in detentie zitten. Ook geeft het een overzicht van risico- en beschermende factoren die in detentie aanwezig zijn.

Wetenschappelijk onderzoek naar Risicoscreener Geweld

De Risicoscreener Geweld is uitgebreid getest in verschillende penitentiaire inrichtingen. Hierna is besloten om het instrument landelijk (in alle penitentiaire inrichtingen) in te voeren. De komende jaren zal er een uitgebreid onderzoek gedaan worden naar de werking van de Risicoscreener Geweld in de praktijk.

Risico’s in beeld

Risico’s op geweld binnen en buiten de penitentiaire inrichting moeten vanaf het begin van de detentie in beeld zijn. Het is belangrijk risico’s goed in beeld brengen, omdat dit kan bijdragen aan een veilige detentie en terugkeer in de maatschappij. Zo kunnen bijvoorbeeld beslissingen genomen worden over vrijheden buiten de penitentiaire inrichting. Ook verbetert hierdoor de veiligheid in de penitentiaire inrichtingen. Daarnaast kan de Risicoscreener Geweld aanleiding geven trainingen in te zetten om het risico op geweld te verkleinen.

Gebruik Risicoscreener Geweld

Informatie uit de Risicoscreener Geweld geeft hulp bij besluiten over vrijheden van mensen die in detentie zitten. Bij deze besluiten kan ook andere risico-informatie gebruikt worden. Bijvoorbeeld de resultaten van een uitgebreide risicotaxatie. Er wordt bij deze besluiten ook gekeken naar het gedrag van de gedetineerde tijdens zijn hele periode in detentie. Daarnaast wordt er gekeken naar de belangen van slachtoffers.

Uitkomst Risicoscreener Geweld

De informatie van de Risicoscreener Geweld kan samen met andere risico-informatie reden geven om regels op te leggen over het beheersen van risico’s bij vrijheden tijdens detentie. Ook kan deze informatie ervoor zorgen om te besluiten geen vrijheden aan iemand te geven. De uitkomst van de Risicoscreener Geweld kan gedeeld worden met betrokken ketenpartners (andere organisaties die ook betrokken zijn bij de gedetineerde).

Ontwikkeling Risicoscreener Geweld

De Risicoscreener Geweld is door de afdeling Wetenschap & Opleidingen van het NIFP ontwikkeld in overleg met een projectgroep. In deze projectgroep zitten leden van de Divisie Gevangeniswezen en Vreemdelingenbewaring (GW/VB). Ook zitten leden van de directie Beleid en Bestuursondersteuning en de reclassering in deze projectgroep.

Wanneer en wie

Onderzoekers: Marjam Smeekens, Michiel de Vries Robbé, Maaike Kempes
Samenwerkingspartners: Amsterdam UMC locatie VUmc, DJI, Reclassering

Periode onderzoek: 2019 – 2023