Ik heb een vraag in verband met mijn studie

Het NIFP krijgt veel verzoeken voor medewerking aan scripties, onderzoeken en werkstukken.

We verlenen in principe alleen medewerking aan verzoeken in het kader van wetenschappelijke onderzoeken.

Als het gaat om een wetenschappelijk onderzoek, dan kun je een verzoek richten aan opleidingen.nifp@dji.minjus.nl.