Ik heb een klacht

Klachten over rapporteurs - niet zijnde rapporteurs bij het Pieter Baan Centrum - vallen in principe onder de klachtenregeling van het NIFP. Klachten over medewerkers vallen onder de klachtenregeling van DJI.

Hoe dien ik een klacht in?

Twijfel je over hoe en waar je een klacht kunt indienen? Bekijk dan het stroomschema, waarin stapsgewijs beschreven staat welke klacht waar thuishoort.

Klachtenformulier

Vul de onderstaande velden zo volledig mogelijk in. Onvolledige informatie kan leiden tot een vertraagde afhandeling van de klacht.

Klachtenformulier

Informatie over de verwerking van je persoonsgegevens

Wij gebruiken je gegevens om je vraag te beantwoorden, waarna ze worden vernietigd. Je informatie wordt niet met derden gedeeld

Waarom worden deze gegevens gevraagd?

Wij gebruiken je gegevens, met je toestemming, omdat wij anders je vraag niet kunnen beantwoorden.

Op welke manier worden je gegevens verwerkt?

Wij gebruiken je gegevens om je vraag te beantwoorden. Je vraag wordt door onze eigen medewerkers beantwoord. Je gegevens worden niet met derden gedeeld.

Hoelang bewaren wij je gegevens?

Zodra wij je vraag hebben beantwoord worden je gegevens uit onze systemen verwijderd.

Wat zijn je rechten?

Meer informatie over je rechten vindt je op de pagina 'Privacy' (link opent in nieuw tabblad).

Akkoordverklaring *