Ik ben geïnteresseerd in een rondleiding in het Pieter Baan Centrum

Het Pieter Baan Centrum (PBC) verzorgt in principe geen rondleidingen.

We maken een uitzondering voor mensen die in hun werk of studie iets te maken hebben met het PBC.

Overige belangstellenden kunnen voorlichtingsbijeenkomsten over de activiteiten van de kliniek bijwonen.