Rondleidingen

Het Pieter Baan Centrum (PBC) krijgt veel verzoeken van mensen die graag een rondleiding in de kliniek willen.

Helaas kunnen we maar aan een beperkt aantal verzoeken voldoen.

Daarom organiseren wij alleen rondleidingen voor groepen mensen die vanuit hun beroep of studie rechtstreeks iets met ons werk te maken hebben. Dit noemen wij vakinhoudelijk gerelateerde groepen.

Voor overige belangstellenden organiseren wij meerdere keren per jaar een voorlichtingsbijeenkomst in Utrecht.

Rondleidingen vakinhoudelijk gerelateerde groepen

Onder de vakinhoudelijk gerelateerde groepen vallen:

  • Beroepsverenigingen (bijvoorbeeld psychiatrisch verpleegkundigen).
  • 'Collega's' uit andere forensische instellingen.
  • Ketenpartners met een directe relatie in het forensische werkveld.

Voor deze rondleidingen geldt:

  • Maximaal 15 mensen.
  • Duur: gemiddeld 2 uur.
  • Bij voorkeur op vrijdag.

Wil je een verzoek doen voor een rondleiding in het PBC? Stuur ons een aanvraag onder vermelding van 'Verzoek vakinhoudelijke rondleiding' (zie onderstaand voor het e-mailadres). Geef ook aan waarom je het PBC wilt bezoeken. Je ontvangt een terugkoppeling over de mogelijkheden.

Voorlichtingsbijeenkomsten

Het PBC organiseert op vaste momenten in het jaar voorlichtingsbijeenkomsten. Deze voorlichtingsbijeenkomsten worden op het NIFP hoofdkantoor in Utrecht georganiseerd.

We hebben voor deze locatie gekozen om het werk in het PBC niet te veel te storen. Tijdens deze bijeenkomst geeft een van de medewerkers een toelichting over de werkwijze binnen het PBC.

Heb je hier belangstelling voor? Mail dan naar onderstaand mailadres. Vermeld hierbij of je vanuit een studentenvereniging een verzoek doet en om hoeveel deelnemers het gaat. Je ontvangt een terugkoppeling over de mogelijkheden.

Aanmelden

Heb je belangstelling voor de vakgerelateerde rondleiding of de voorlichtingsbijeenkomst? Mail naar directiesecretariaatpbc@dji.minjus.nl.