Voorafgaand aan de opname

Als iemand verdacht wordt van een misdaad, dan wordt de zaak eerst onderzocht door de politie en het Openbaar Ministerie.

Dit wordt een strafrechtelijk onderzoek genoemd. Het strafrechtelijk onderzoek heeft als doel om vast te stellen of er sprake is van een misdrijf en wat de omstandigheden van het misdrijf waren.

Dit onderzoek moet eerst afgerond zijn, voordat het onderzoek in het Pieter Baan Centrum (PBC) kan plaatsvinden.

De verdachte wordt aangemeld bij het PBC. Hij of zij komt dan eerst op een wachtlijst.

De verdachte moet in ieder geval 12 weken wachten voor de opname.

Standaard voorbereidingstijd

Deze wachttijd¬†heeft te maken met de voorbereidingstijd die nodig is voordat het onderzoeksteam kan starten. In die weken doet het PBC onder andere een forensisch milieuonderzoek. Dit is een onderzoek naar de sociale omgeving van de verdachte. Denk aan gesprekken met familieleden, buren en werkgevers. Een voorlichter van het PBC bezoekt de verdachte in de justiti√ęle inrichting om informatie te geven over de opname in het PBC.